Achizitii

Strategia anuala de achizitii publice pe anul 2018

publicată astăzi 01.02.2018 ra 15:38 de Papoiu Elena  - inspector achizitii publice

UAT Oras Babeni anunță atribuirea achiziției având ca obiect ridicări topografice pentru înscrierea în cartea funciara și avizul OCPI și plan cotat pentru drumurile din domeniul public aparținând oraș Babeni pe o lungime aproximativa 13000 ml lansata în catalogul electronic SEAP la secțiunea anunț publicitar sub nr. 85345 în data de 06.04.2017.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului prețul cel mai scăzut este SC TOPO M srl cu oferta financiara de 11500 lei fără TVA.

Publicat azi 11.04.2017 ora 15:18 de Papoiu Elena  - inspector achizitii publice

strategia anuala si programul achizitiilor publice 2017

Publicat azi 12.06.2017 ora 14:22 de Papoiu Elena  - inspector achizitii publice

Program anual achizitii 2017 versiunea 2

Publicat azi 18.09.2017 ora 11:10 de Papoiu Elena  - inspector achizitii publice