HCL 2016

 HCL NR.1 PE 2016 PRIVITOR LA CONSTITUIRE COMISIE DE VALIDAREHCL NR.2 PE 2016 PRIVITOR LA VALIDARE CONSILIERI LOCALI

 HCL NR.1 PE 2016 PRIVITOR LA APROBAREA UTILIZARII ÎN ANUL 2015 A SUMEI DE 271.666,23 LEI DIN EXECEDENTUL ANULUI 2014

 HCL NR.3 PE 2016 PRIVITOR LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ACTUALIZATI REPREZENTAND NOUA VALOARE A INVESTITIEI ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE COMPONENTE LOCALITATII BABENI”

 HCL NR.3 PE 2016 PRIVITOR LA CONSTITUIRE CONSILIUL LOCAL

 HCL NR.4 PE 2016 PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

 HCL NR.4 PE 2016 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA FEBRUARIE 2016

 HCL NR.5 PE 2016 PRIVITOR LA ALEGERE VICEPRIMAR

 HCL NR.5 PE 2016 PRIVITOR LA APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL CARE SE VOR EFECTUA DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ÎN ANUL 2016

 HCL NR.6 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 ȘI A ANEXEI NR.2 LA HCL NR.76 PE 2006

 HCL NR.6 PE 2016 PRIVITOR LA STABILIRE COMISII DE SPECIALITATE

 HCL NR.7 PE 2016 PRIVIND PROGRAM DE ACȚIUNIHCL NR.7 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICAREA HCL NR.100 PE 2014

 HCL NR.8 PE 2016 PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PT LUNA IULIE 2016

 HCL NR.8 PE 2016 PRIVITOR LA PRELUAREA ÎN ADMINISTRARE A SECTOARELOR DE DRUM JUDEȚENE AFLATE ÎN INTRAVILANUL ORAȘULUI BĂBENI ȘI APROBAREA PROTOCOLULUI DE PREDARE-PRIMIRE A ACESTORA

 HCL NR.9 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE ROF CONSILIUL LOCAL BABENIHCL NR.9 PE 2016 PRIVITOR LA APROBAREA UTILIZĂRII ÎN ANUL 2016 A SUMEI DE 79.000 LEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2015

 HCL NR.10 PE 2016 PRIVITOR LA APROBAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII NOI PROPUSE A FI REALIZATE ÎN ANUL 2016

 HCL NR.10 PE 2016 PRIVITOR LA STABILIRE PROHGRAM AUDIENTE CONSILIERI LOCALI

 HCL NR.11 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE BUGET LOCAL 2016

 HCL NR.11 PE 2016 PRIVITOR LA STABILIRE INDEMNIZATIE CONSILIER LOCAL

 HCL NR.12 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.26 PE 2016

 HCL NR.12 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII APARAT PRIMAR

 HCL NR.13 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE CONT DE EXECUTIE TRIM.II 2016

 HCL NR.13 PE 2016 PRIVITOR LA STABILIRE NUMĂR ASISTENȚI PERSONALI 2016

 HCL NR.14 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE DOCUMENTATII DE INVESTITII NOI

 HCL NR.14 PE 2016 PRIVITOR LA CONCESIONARE SPAȚIU MEDICAL

 HCL NR.15 PE 2016 PRIVITOR LA ÎNSUȘIRE RAPORT PRIMAR ASUPRA SITUAȚIEI GESTIONĂRII BUNURILOR 2015

 HCL NR.15 PE 2016 PRIVITOR LA RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PE 2016

 HCL NR.16 PE 2015 PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA MARTIE 2016

 HCL NR.16 PE 2015 PRIVITOR LA SOLITARE CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE TRECERE A UNUI BUN

 HCL NR.16 PE 2016 PRIVITOR LA SOLITARE CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE TRECERE A UNUI BUN

 HCL NR.17 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN

 HCL NR.17 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE REȚEA SCOLARA PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017

 HCL NR.18 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.97 PE 2007

 HCL NR.18 PE 2016 PRIVITOR LA STABILIRE MODALITATE IDENTIFICARE BENEFICIARI TICHETE SOCIALE DE GRADINITA

 HCL NR.19 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE CONT DE EXECUTIE 2015

 HCL NR.19 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.30 PE 2013

 HCL NR.20 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.75 PE 2012

 HCL NR.20 PE 2016 PRIVITOR LA RECTIFICARE BUGET LOCAL ȘI LISTA DE INVESTITII 2016

 HCL NR.21 E 2016 PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PT LUNA SEPT.2016

 HCL NR.21 PE 2016 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PT LUNA AUGUST 2016

 HCL NR.21 PE 2016 PRIVITOR LA PROCEDURA OUG NR.44 PE 2015 

 HCL NR.22 PE 2016 PRIVITOR LA PROCEDURA PUBLICARE DEBITORIHCL NR.23 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2016

 HCL NR.23 PE 2016 PRIVITOR LA SOLUTIONARE CONTESTATIE

 HCL NR.24 PE 2016 PRIVITOR LA DESEMNARE REPREZENTANTI CL IN CA AL LICEULUI

 HCL NR.24 PE 2016 PRIVITOR LA MANDATARE REPREZENTANT ÎN ADI APA VÂLCEA

 HCL NR.25 PE 2016 PRIVITOR LA DESEMNARE REPREZ CL IN CA AL SCOLII GIMNAZIALE VALEA MARE

 HCL NR.25 PE 2016 PRIVITOR LA ÎNSUSIREA RAPORTULUI PRIMARULUI PE 2016HCL NR.26 PE 2016 PRIVITOR LA ACORD DE PRINCIPIU TRANSFORMARE GRADINITA

 HCL NR.26 PE 2016 PRIVITOR LA INFIINTARE ASOCIATIA FOTBAL CLUB BABENI

 HCL NR.27 PE 2016 PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA LUNA APRILIE 2016

 HCL NR.27 PE 2016 PRIVITOR LA PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE

 HCL NR.28 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII APARAT PRIMAR

 HCL NR.28 PE 2016 PRIVITOR LA SUPLIMENTARE NR DE POSTURI ASISTENTI PERSONALI

 HCL NR.29 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE NR.4749

 HCL NR.29 PE 2016 PRIVITOR LA ORGANIZARE FESTIVAL FOLCLORIC

 HCL NR.30 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE DTE AMENAJARE PARC CU ALEI PIETONALE

 HCL NR.30 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE NR.13487

 HCL NR.31 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE CREDITE DE ANGAJAMENT

 HCL NR.31 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE NR.14916

 HCL NR.32 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE NR.13533

HCL NR.32 PE 2016 PRIVITOR LA RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PE 2016

 HCL NR.33 PE 2016 PRIVITOR LA APROBAREA PARTICIPĂRII ORAȘULUI BĂBENI LA PROIECTUL ”SERVICII INTEGRATE DE SĂNĂTATE, TRAI, EDUCAȚIE ȘI MUNCĂ ÎN BĂBENI”

 HCL NR.33 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE NR.13287

 HCL NR.34 DIN 2016 PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA OCTOMBRIE 2016

 HCL NR.34 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE NR.13513

 HCL NR.35 PE 2016 PRIVITOR LA DESEMNARE REPREZENTANTI CL IN COMISIA DE CONCURS PENTRU DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT UNITATI DE INVATAMANT

 HCL NR.35 PE 2016 PRIVITOR LA TRECERE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT

 HCL NR.36 PE 2016 PRIVITOR LA ACTUALIZARE TARIF ACTIVITATI PRESTATE DE URBAN SA IN ORASUL BABENI

 HCL NR.36 PE 2016 PRIVITOR LA RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PE 2016

 HCL NR.37 PE 2016 PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA LUNA MAI 2016

 HCL NR.37 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE ANEXA NR.1 LA HCL NR.76 PE 2016

 HCL NR.38 PE 2016 PRIVITOR LA ACHIZITIONARE TEREN

 HCL NR.38 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.20 PE 2016

 HCL NR.39 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE REGULAMENT INTERN AL AFC BĂBENI

 HCL NR.39 PE 2016 PRIVITOR LA VALIDARE RECTIFICARE BUGET LOCAL

 HCL NR.40 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE DOCUMENTATIE ”AMENAJARE GRUP SANITARE LA SCOALA PRIMARA SATA VALEA MARE”

 HCL NR.40 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE SUSTINERE FINANCIARA ASF BABENI

 HCL NR.41 PE 2016 PRIVITOR LA APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE TRIM.I 2016

 HCL NR.41 PE 2016 PRIVITOR LA RECTIFICARE BUGETARA 2016

 HCL NR.42 PE 2016 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2016

 HCL NR.42 PE 2016 PRIVITOR LA SCOATERE DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII

 HCL NR.43 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE DTE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CU 3 SALI DE GRUPA

 HCL NR.43 PE 2016 PRIVITOR LA APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE TRIM. III 2016

 HCL NR.44 PE 2016 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016

 HCL NR.44 PE 2016 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PE 2016

 HCL NR.45 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE PRET ACHIZITIONARE TEREN

 HCL NR.45 PE 2016 PRIVITOR LA STABILIRE TARIF ÎNCHIRIERE TEREN SPORT VALEA MARE

 HCL NR.46 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE DTE ”ASFALTARE STRATUL II STRADA COLONIEI”

 HCL NR.47 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICAREA HCL NR.76 PE 2006

 HCL NR.48 PE 2016 PRIVITOR LA AVIZARE PUG SI RLU AFERENT

 HCL NR.49 PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA DECEMBRIE 2016

 HCL NR.50 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII

HCL NR.51 PE 2016 PRIVITOR LA ACHIZITIONARE SERVICII JURIDICE DE REPREZENTARE

 HCL NR.52 PE 2016 PRIVITOR LA STABILIRE ITL 2017

 HCL NR.53 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICAREA ANEXEI NR.2 LA HCL NR.76 PE 2006

 HCL NR.54 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE SF MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL

 HCL NR.55 PE 2016 PRIVITOR LA RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2016

 HCL NR.56 PE 2016 PRIVITOR LA ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IANUARIE 2017

 HCL NR.57 PE 2016 PRIVITOR LA MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE

 HCL NR.58 PE 2016 PRIVITOR LA APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI CARE SE VOR EFECTUA DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ÎN ANUL 2017

 HCL NR.59 PE 2016 PRIVITOR LA VALIDARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI NR.340 DIN 2016

 HCL NR.60 PE 2016 PRIVITOR LA ACHIZIȚIONARE BULDOEXCAVATOR SI ECHIPAMENTE

 HCL NR.61 PE 2016 PRIVITOR LA PRELUNGIRE CONTRACT DE INCHIRIERE NR.21354 DIN 2014, INCHEIAT CU SC APAVIL SA

 HCL NR.62 PE 2016 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTIȚII FINANȚATĂ DIN ACESTA PENTRU ANUL 2016

 HCL NR.63 PE 2016 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016

 HCL R.40 PE 2016 PRIVITOR LA APROBARE SUSTINERE FINANCIARA ASF BABENI