Informatii de interes public

 

DISPOZIŢIA NR.145

PRIVITOR LA: stabilirea unor măsuri preventive în vederea răspândirii infecției cu noul coronavirus (SARS – CoV - 2)

Dr. Bogdan Ștefan, Primarul oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea;

Urmare circularei Instituției Prefectului județului Vâlcea, nr.4291/16 martie 2020, înregistrată la instituția noastră sub nr.4772/16 martie 2020, prin care se solicită luarea măsurilor în scopul prevenirii și limitării răspândirii noului coronavirus prin restricționarea accesului în instituții publice și limitarea programului pentru relațiile cu publicul, suspendarea programului de audiențe, stabilirea modalității de transmitere a cererilor și petițiilor, precum și altele asemenea;

În conformitate cu  prevederile art.155, alin.(1), lit.c) şi alin.(4), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

În temeiul art.196, alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, emite următoarea

DISPOZIŢIE:

Art.1. Începând cu data de 17 martie 2020, la nivelul Primăriei orașului Băbeni, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Băbeni, Casei de Cultură”Dragoș Vrânceanu„ și Bibliotecii orășenești Băbeni, se stabilesc următoarele măsuri preventive în vederea răspândirii infecției cu noul coronavirus (SARS – CoV - 2):

I. programul zilnic de relații cu publicul se stabilește în intervalul 9-12, cu posibilitatea modificării acestuia în funcție de evoluția epidemiei;

II. se suspendă programul de audiențe, iar primirea cererilor, reclamațiilor și sesizărilor se va face cu preponderență prin poștă, fax la nr.0250765160 sau prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail babeni@vl.e-adm.ro, răspunsul la acestea urmând să se facă prin aceleași modalități.

   Doar în cazuri deosebite, care nu necesită amânarea, depunerea solicitărilor se va face prin prezentarea la sediul instituției.

III. accesul cetățenilor în sediul  instituțiile mai sus menționate se va face astfel încât în spațiile aferente birourilor care asigură relații cu publicul va intra la un singur cetățean care va avea obligația respectării distanței minime de 1,5 metri față de angajat.

Art.2. – Secretarul general al oraşului Băbeni va asigura comunicarea prezentei dispoziții Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, structurilor din cadrul instituțiilor menționate la art.1, precum și aducerea la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro.

  PRIMAR,                                                

  Dr. Ștefan BOGDAN                                 Contrasemnează pentru legalitate

​​​​​​​       ​​ SECRETAR GENERAL,

​​​       ​​​​​​Mihaela-Bianca DINICĂ

Băbeni, 16 martie 2020    

 

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

 

postat pe 02 septembrie 2020

postat pe 17 ianuarie 2019

postat pe 30 ianuarie 2018

postat 10 aprilie  2017 de admin

postat pe 27 ianuarie 2020