Proiecte Hotarari consiliul local

In conformitate cu art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată, aducem la cunostinta publica intentia de supunere spre aprobare Consiliului Local al oraşului Băbeni a următoarelor proiecte de hotărâre:

       1.stabilirea zonelor din intravilanul orașului Băbeni în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale, începând cu data de 01 ianuarie 2018;

2.stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018;

        Cetatenii interesati pot consulta proiectele supuse dezbaterii la sediul Primariei si pot face propuneri, sugestii sau recomandari pe marginea acestora până la data de 05 decembrie 2017, în conformitate cu prevederile art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată.

        Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Băbeni, persoană de contact Bulagea Cătălina - şef serviciu.

Publicat pe 07.11.2017 la ora 12:31

Proiecte Hotarari iulie 2018

In conformitate cu art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată, aducem la cunostinta publica intentia de supunere spre aprobare Consiliului Local al oraşului Băbeni a următoarelor:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în orașul Băbeni, a Regulamentului de organizare, coordonare, monitorizare și controlul funcționării serviciului de iluminat, a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea de dezinfectie, dezinsectie și deratizare în orasul Băbeni;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orașul Băbeni 2018 – 2023.
Cetatenii interesati pot consulta proiectele supuse dezbaterii la sediul Primariei si pot face propuneri, sugestii sau recomandari pe marginea acestora până la data de 20 august 2018, în conformitate cu prevederile art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Băbeni, persoană de contact Pătrașcu Ion Marius - consilier.

Publicat pe 22.04.2018 la ora 13:30

 

 

Publicat pe 17.02.2020 la ora 14:30

Publicat pe 24.04.2020 la ora 11:30