Situatii financiare 2016

TRIMESTRUL I 2016

active si datorii la 31.03.2016

executie venituri propriil – cheltuieli SD 31.03.2016

executie buget local – cheltuieli SD 31.03.2016

executie buget local – venituri SD 31.03.2016

executie venituri proprii – cheltuieli SF 31.03.2016

executie venituri propriil – venituri SF 31.03.2016

executie buget local – cheltuieli SF 31.03.2016

executie buget local – venituri SF 31.03.2016

plati rest 2 la 31.03.2016

situatia persoanelor cu handicap la 3.03.2016

disponibil din mijloace cu destinatie speciala 31.03.2016

plati rest 1 la 31.03.2016

cont de rezultat patrimonial 31.03.2016

bilant 31.03.2016

executie venituri proprii – cheltuieli 31.03.2016

executie venituri propriil – venituri 31.03.2016

executie buget local – cheltuieli 31.03.2016

executie buget local – venituri 31.03.2016

flux trezorerie 31.03.2016

TRIMESTRUL II 2016

detaliere cheltuieli venituri proprii SD 30.06.2016

executie buget local – cheltuieli SD 30.06.2016

executie buget local – venituri SD 30.06.2016

executie venituri propriil – cheltuieli SF 30.06.2016

executie venituri proprii – venituri SF 30.06.2016

executie buget local – cheltuielii SF 30.06.2016

executie buget local – venituri SF 30.06.2016

plati rest 2 la 30.06.2016

situatia persoanelor cu handicap la 30.06.2016

active si datorii la 30.06.2016

disponibil din mijloace cu destinatie speciala 30.06.2016

plati rest 1 la 30.06.2016

cont de rezultat patrimonial 30.06.2016

bilant 30.06.2016

executie venituri proprii – cheltuieli 30.06.2016

executie venituri propriil – venituri 30.06.2016

executie buget local cheltuieli 30.06.2016

executie buget local – venituri 30.06.2016

flux de trezorerie 30.06.2016

TRIMESTRUL III 2016

Executie venituri proprii – cheltuielii SD la 30.09.2016

Executie BL – cheltuieli SD la 30.09.2016

Executie BL – venituri SD la 30.09.2016

Executie venituri propriiL – cheltuieli SF la 30.09.2016

Executie venituri proprii – venituri SF la 30.09.2016

Executie BL – cheltuieli SF la 30.09.2016

Executie BL – venituri SF la 30.09.2016

active si datorii la 30.09.2016

executie venituri proprii – total cheltuieli 30.09.2016

venituri proprii – total venituri 30.09.2016

executie BL – total cheltuieli 30.09.2016

venituri BL – total venituri 30.09.2016

plati rest 2 la 30.06.2016

sit. pers. cu handicap la 30.06.2016

disponibil din mijloace cu destinatie speciala 30.09.2016

plati rest 1 la 30.06.2016

sit flux trezorerie 30.09.2016

cont de rezultat patrimonial 30.09.2016

bilant la 30.09.2016

flux de trezorerie la 30.09.2016

TRIMESTRUL IV 2016

bilant 31.12.2016

situatia actiunilor 31.12.2016

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari 31.12.2016

executie BL – cheltuieli SD 31.12.2016

executie BL – venituri SD 31.12.2016

executie venituri proprii – cheltuielii SF 31.12.2016

executie venituri propriiL – venituri SF 31.12.2016

executie BL – cheltuieli SF 31.12.2016

executie BL – venituri SF 31.12.2016

plati rest 2 la 31.12.2016

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE2 la 31.12.2016

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE 1 la 31.12.2016

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 2 31.12.2016

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 1 31.12.2016

Situatia modificarilor in structura activelor nete,capitalurilor 31.12.2016

venituri si cheltuieli 31.12.2016

sit. persoanelor cu handicap 31.12.2016

active si datorii 31.12.2016

diponibil din mij. cu destinatie speciala 31.12.2016

plati rest 1 la 31.12.2016

sit fluxuri 31.12.2016

cont de rezultat patrimonial 31.12.2016

total cheltuieli venituri proprii la 31.12.2016

total venituri proprii la 31.12.2016

total cheltuieli BL la 31.12.2016

total venituri BL la 31.12.2016

sit fluxuri trezorerie 31.12.2016