Situatii financiare 2017

TRIMESTRUL I 2017

total cheltuieli BL 31.03.2017

executie BL - cheltuieli SF 31.03.2017

disponibil din mijloace cu destinatie speciala 31.03.2017

executie BL - cheltuielii SD 31.03.2017

executie BL - venituri SD 31.03.2017

executie venituri proprii - cheltuielii SF 31.03.2017

executie venituri proprii - venituri SF 31.03.2017

executie BL - venituri SF 31.03.2017

plati rest 2 31.03.2017

sit. persoanelor cu handicap 31.03.2017

active si datorii la 31.03.2017

plati rest 1 31.03.2017

sit flux 31.03.2017

cont de rezultat patrimonial 31.03.2017

bilant la 31.03.2017

total cheltuieli venituri proprii 31.03.2017

total venituri proprii 31.03.2017

total venituri BL 31.03.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2017

TRIMESTRUL II 2017

EXECUTIE BL - CHELTUIELI SD 30.06.2017

EXECUTIE BL - VENITURI SD 30.06.2017

EXECUTIE VENITURI PROPRII - CHELTUIELI SF 30.06.2017

EXECUTIE VENITURI PROPRII - VENITURI SF 30.06.2017

EXECUTIE BL - CHELTUIELI SF 30.06.2017

EXECUTIE BL - VENITURI SF 30.06.2017

plati rest 2 30.06.2017

situatia persoanelor cu handicap 30.06.2017

active si datorii 30.06.2017

disponibil din mijloace cu destinatie speciala 30.06.2017

plati rest 1 30.06.2017

situatie flux de trezorerie 30.06.2017

cont de rezultat patrimonial 30.06.2017

bilant 30.06.2017

TOTAL CHELTUIELI VENITURI PROPRII 30.06.2017

TOTAL VENITURI PROPRII 30.06.2017

TOTAL CHELTUIELI BL 30.06.2017

TOTAL venituri BL 30.06.2017

FLUXURI TREZORERIE 30.06.2017

TRIMESTRUL III 2017

EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI SF 30.09.2017

EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI SD 30.09.2017

EXECUTIE BUGET PROPRIU CHELTUIELI SF 30.09.2017

 BUGET PROPRIU VENITURI SF 30.09.2017

EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI SF 30.09.2017

EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI SF 30.09.2017

PLATI RESTANTE 2 30.09.2017

SITUATIA PERSOANELOR CU HANDICAP

active si datorii 30.09.2017

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DEST. SPECIALA 30.09.2017

PLATI RESTANTE 1 30.09.2017

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL 30.09.2017

bilant 30.09.2017

EXECUTIE BUGET PROPRIU CHELTUIELI 30.09.2017

EXECUTIE BUGET PROPRIU VENITURI 30.09.2017

EXECUTIE BUGET LOCAL CHELTUIELI 30.09.2017

EXECUTIE BUGET LOCAL VENITURI 30.09.2017

FLUXURI TREZORERIE 30.09.2017

Trimestrul IV 2017

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGET 31.12.2017

TOTAL VENITURI BUGET VENIT. PROPRII SI SUBV. 31.12.2017

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 31.12.2017

TOTAL CHELTUIELI BUGET VENIT. PROPRII SI SUBV. 31.12.2017

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL 31.12.2017

Situatia modificarilor in structura activelor 31.12.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2017 F2

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2017

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE F2 31.12.2017

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE F1 31.12.2017

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE F2 31.12.2017

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE F1 31.12.2017

SIT. PERSOANELOR CU HANDICAP 31.12.2017

PLATI RESTANTE-TOTAL 31.12.2017 F2

PLATI RESTANTE-TOTAL 31.12.2017 F1

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 31.12.2017

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2017

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL - VENITURI SF 31.12.2017

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL - VENITURI SD 31.12.2017

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL - CHELTUIELI SF 31.12.2017

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL - CHELTUIELI SD 31.12.2017

CONT EXECUTIE BUGET VENITURI PRORII SI SUB. - VENITURI SF 31.12.2017

CONT EXECUTIE BUGET VENITURI PRORII SI SUB. - CHELTUIELI SF 31.12.2017

BILANT 31.12.2017

ACTIVE SI DATORII 31.12.2017