PRIMARIA ORAȘULUI BĂBENI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Anunțuri

 

COMUNICAT DE PRESA PNNR Dotari scoli

Anunt colectiv 30888_25.07.2023_EXECUTARI SILITE 2022-2023

https://turism.gov.ro/web/certificat-de-clasificare-pentru-structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-sisau-alimentatie-publica/

ANUNT INSPECTIE RAR TRACTOARE

Lista clădirilor cu destinație de locuință multietajate, cu peste P+3 etaje inclusiv construite înainte de anul 1978

Lista clădirilor cu destinația de locuință multietajate care au situate la parter si, dupa caz, la subsol și_sau la alte niveluri spații publice cu altă destinație decât cea de locuințe

Rezultat final concurs sofer autosanitara

Rezultat proba interviu concurs sofer autosanitara

Rezultat proba interviu concurs asistent medical

Rezultat final concurs asistent medical

Rezultat proba scrisa concurs asistent medical

Rezultat proba scrisa concurs sofer autosanitara

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE DECIZII IMPUNERE nr. 5022_29.03.2023

rezultat selectie dosare concurs sofer autosanitara si asistent medical

ANUNT EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL

ANUNT CONCURS CONSILIER JURIDIC (2)

REZULTAT PROBA INTREVIU CONCURS REFERENT

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE CONCURS REFERENT

REVENIRE ANUNT -PROBA INTERVIU CONCURS REFERENT

anunt concurs functii contractuale de executie sofer si asistent medical autosanitara

rezultat proba scrisa concurs referent superior

rezultat selectie dosare concurs referent superior

Anunt concurs functia publica de executie de referent -birou contabilitate, impozite si taxe

ANUNT (4)

http://files.opera-clima.ro/s/iXSzNtYeaPTqWxZ

Anunt adoptie caini

Comunicat presa incepere proiect nZEB Babeni

156696_Comunicat de presa Orasul Babeni_1123_25.01.2023

ANUNT AVARIE APA

MODEL CERERE INREGISTRARE FOSA SEPTICA

anunt cu privire la fosele septice si toalete cu bazin vidanjabil

Anunt rezultat proba scrisa concurs promovare in grad in cadrul Biroului contabilitate, impozite si taxe locale

Anunt rezultat proba interviu concurs promovare in grad in cadrul Biroului contabilitate, impozite

Anunt final concurs promovare in grad in cadrul Biroului contabilitate, impozte si taxe locale

Anunt rezultat proba scrisa concurs promovare in grad Directia de asistenta sociala

Anunt rezultat proba interviu concurs promovare in grad Directia de asistenta sociala

Anunt final concurs promovare in grad Directia de asistenta sociala

Anunt rezultat proba scrisa concurs promovare in grad Directia de urbanism

Anunt rezultat proba interviu concurs promovare in grad Directia de urbanism

Anunt final concurs promovare in grad Directia de urbanism

rezultat selectie dosare de inscriere la concursul de promovare

rezultat selectie dosare de inscriere la concursul de promovare 28.06.2022

anunt promovare grad profesional

Anunt cont plata redeventa Babeni

PANOU INFORMARE

PAGINA DE CAPAT

Memoriu, REGULAMENT PUZ

06 POSIBILA MOBILARE URBANA

A05 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

A04 REGLEMENTARI EDILITARE

A03 REGLEMENTARI URBANISTICE

A01 INCADRARE IN TERITORIU

A02 SITUATIA EXISTENTA

 

ANUNT COLECTIV NR. 5558 DIN 06.04.2022 – DECIZII IMPUNERE 2022

 

Lista punctelor de lucru pentru autorecenzarea asistată, precum și programul de lucru al acestora

  1. Sediul Primăriei orașului Băbeni

Adresa: oraș Băbeni, strada Dragoș Vrânceanu, nr.171;

Program de lucru : zilnic între orele 14 – 22;

  1. Sediul Școlii Primare sat Valea Mare, oraș Băbeni, județul Vâlcea

Adresa : oraș Băbeni, strada Dejului, nr.1;

Program de lucru : zilnic între orele 14 – 22;

  1. Sediul Grădiniței cu Program Normal sat Români, județul Vâlcea

Adresa : oraș Băbeni, strada Români nr.63;

Program de lucru : zilnic între orele 14 – 22;

  1. Sediul Grădiniței cu Program Prelungit sat Tătărani, județul Vâlcea

Adresa : oraș Băbeni, strada Tătărani nr.29;

Program de lucru : zilnic între orele 14 – 22.

 

ANUNT COLECTIV SOMATII OCTOMBRIE NOIEMBRIE 19070.22.11.2021

Anunt 818_15.11.2021_Oferta castigatoare Lot 3 Materiale papetarie (consumabile printer )

114677_Anunt achizitie LOT3_Materiale papetarie (consumabile printer)

ANUNT ACORDARE AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Comunicare rezultat procedura atribuire contract FPC lot 314102021

SOLICITARE DE CLARIFICARISC DBC SRL nr. 726_08.10.2021

3_Erata Formulare achizitie Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

3_Erata Formulare achizitie Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

4_Clauze contractuale obligatorii Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

3_Formulare achizitie Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

3_Formulare achizitie Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

2_Caiet de sarcini achizitie Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

1_Anunt de participare achizitie Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

Anunt etapa de incadrare

ANUNT COLECTIV DECIZII DE IMPUNERE 2021.docx

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – SC SOMAR SRL

anunt colectiv B, S

anunt colectiv B

Babeni_Harta zone inundabile in caz de avarie baraj Vidra

Anunt colectiv Biculescu Petrica Mihai – 11.05.2021

Comunicat presa ambulanta – 13.04.2021

Anunt final selectie partener proiect Imbunatatirea accesului populatiei din Orasul Babeni finantat prin Granturile SEE si Norvegiene

114677_Anunt oferta castigatoare LOT2_Materiale papetarie

114677_2021.01_Comunicat consiliere_elevi

114677_2021.02_Comunicat start-up

4.03.2021 – 114677_Anunt achizitie LOT2_Materiale papetarie

3.03.2021 – ANUNT CONCURS PROMOVARE IN GRAD

3.03.2021 – Anunt selectie parteneri proiect finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014_2021

3.03.2021 – Procedura selectie parteneri proiect finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014_2021

19-02-2021 – Anunturi publicate

19.02.2021 – selectie dosar concurs promovare in grad profesional

Lista planuri de afaceri rezerva sesiunea 05.02_18.02.2021

Lista rezultate finale evaluare planuri de afaceri sesiunea 05.02_18.02.2021

16.02.2021 – ANUNT COLECTIV SOMATII 2021

15.02.2021 – PROGRAMUL DE DESFASURARE AL INTERVIULUI – BABENI SESIUENEA 05.02.2021 – 18.02.2021

Lista rezultate evaluare tehnico-financiare a planurilor de afaceri sesiunea februarie 2021 – 12.02.2021

Lista a planurilor de afaceri respinse sesiunea februarie 2021 – 12.02.2021

Anunt concurs medic in cadrul proiectlui SISTEM Babeni – 11.01.2021

Bibliografie concurs medic in cadrul proiectului SISTEM Babeni – 11.01.2021

114677_LISTA CU PERSOANELE ELIGIBILE PENTRU A DEPUNE PLANURI DE AFACERI sesiunea 05.02.2021

114677_CALENDARUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI sesiunea 05.02.2021

21.01.2021 – Anexa nr. 1 model plan de afaceri

21.01.2021 – Anexa nr. 2 grila criterii de eligibilitate a planurilor de afaceri

21.01.2021 – Anexa nr. 3 -grila evaluare tehnico-financiara

21.01.2021 – Anexa nr. 4 – lista cu rezulatele evaluarii tehnico-financiare

21.01.2021 – Anexa nr. 5- lista cu planurile de afaceri respinse

21.01.2021 – Anexa nr. 6 – contestatie

21.01.2021 – Anexa nr. 7- lista cu rezulatele evaluarii tehnico-financiare in urma contestatiilor

21.01.2021 – Anexa nr. 8- lista cu rezulatele finale a evaluarii planurilor de afaceri

21.01.2021 – Anexa nr. 9 – declaratie privind evitarea dublei finantari

21.01.2021 – Anexa nr. 10 -declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese

21.01.2021 – Anexa nr. 11 – model contract de subventie

21.01.2021 – Anexa nr. 12 – declaratie angajament

21.01.2021 – Anexa nr. 13 – declaratie privind ajutoarele de minimis

21.01.2021 – Anexa nr. 14 _ Lista codurilor CAEN eligibile

21.01.2021 – ANEXA NR. 15 – declaratie pe prorpia raspundere

21.01.2021 – ANEXA Nr.16 – declaratie privind publicarea datelor

21.01.2021 – Anexa nr. 17- lista cu planurile de afaceri rezerva

21.01.2021 – metodologia de evaluare a planurilor de afaceri – versiunea 3.0

04.02.2021 – Anunt concurs POCU

04.02.2021 – Anunt interviu concurs post Medic cabinet – POCU

04.02.2021 – Anunt final concurs post Medic cabinet – POCU

29.01.2021 – Anunt organizare examen promovare grad profesional

29.01.2021 – Bibliografie examen promovare grad profesional

Anunțuri

COMUNICAT DE PRESA PNNR Dotari scoli

Anunt colectiv 30888_25.07.2023_EXECUTARI SILITE 2022-2023

https://turism.gov.ro/web/certificat-de-clasificare-pentru-structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-sisau-alimentatie-publica/

ANUNT INSPECTIE RAR TRACTOARE

Lista clădirilor cu destinație de locuință multietajate, cu peste P+3 etaje inclusiv construite înainte de anul 1978

Lista clădirilor cu destinația de locuință multietajate care au situate la parter si, dupa caz, la subsol și_sau la alte niveluri spații publice cu altă destinație decât cea de locuințe

Rezultat final concurs sofer autosanitara

Rezultat proba interviu concurs sofer autosanitara

Rezultat proba interviu concurs asistent medical

Rezultat final concurs asistent medical

Rezultat proba scrisa concurs asistent medical

Rezultat proba scrisa concurs sofer autosanitara

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE DECIZII IMPUNERE nr. 5022_29.03.2023

rezultat selectie dosare concurs sofer autosanitara si asistent medical

ANUNT EXAMEN PROMOVARE GRAD PROFESIONAL

ANUNT CONCURS CONSILIER JURIDIC (2)

REZULTAT PROBA INTREVIU CONCURS REFERENT

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE CONCURS REFERENT

REVENIRE ANUNT -PROBA INTERVIU CONCURS REFERENT

anunt concurs functii contractuale de executie sofer si asistent medical autosanitara

rezultat proba scrisa concurs referent superior

rezultat selectie dosare concurs referent superior

Anunt concurs functia publica de executie de referent -birou contabilitate, impozite si taxe

ANUNT (4)

http://files.opera-clima.ro/s/iXSzNtYeaPTqWxZ

Anunt adoptie caini

Comunicat presa incepere proiect nZEB Babeni

156696_Comunicat de presa Orasul Babeni_1123_25.01.2023

ANUNT AVARIE APA

MODEL CERERE INREGISTRARE FOSA SEPTICA

anunt cu privire la fosele septice si toalete cu bazin vidanjabil

Anunt rezultat proba scrisa concurs promovare in grad in cadrul Biroului contabilitate, impozite si taxe locale

Anunt rezultat proba interviu concurs promovare in grad in cadrul Biroului contabilitate, impozite

Anunt final concurs promovare in grad in cadrul Biroului contabilitate, impozte si taxe locale

Anunt rezultat proba scrisa concurs promovare in grad Directia de asistenta sociala

Anunt rezultat proba interviu concurs promovare in grad Directia de asistenta sociala

Anunt final concurs promovare in grad Directia de asistenta sociala

Anunt rezultat proba scrisa concurs promovare in grad Directia de urbanism

Anunt rezultat proba interviu concurs promovare in grad Directia de urbanism

Anunt final concurs promovare in grad Directia de urbanism

rezultat selectie dosare de inscriere la concursul de promovare

rezultat selectie dosare de inscriere la concursul de promovare 28.06.2022

anunt promovare grad profesional

Anunt cont plata redeventa Babeni

PANOU INFORMARE

PAGINA DE CAPAT

Memoriu, REGULAMENT PUZ

06 POSIBILA MOBILARE URBANA

A05 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

A04 REGLEMENTARI EDILITARE

A03 REGLEMENTARI URBANISTICE

A01 INCADRARE IN TERITORIU

A02 SITUATIA EXISTENTA

 

ANUNT COLECTIV NR. 5558 DIN 06.04.2022 – DECIZII IMPUNERE 2022

 

Lista punctelor de lucru pentru autorecenzarea asistată, precum și programul de lucru al acestora

  1. Sediul Primăriei orașului Băbeni

Adresa: oraș Băbeni, strada Dragoș Vrânceanu, nr.171;

Program de lucru : zilnic între orele 14 – 22;

  1. Sediul Școlii Primare sat Valea Mare, oraș Băbeni, județul Vâlcea

Adresa : oraș Băbeni, strada Dejului, nr.1;

Program de lucru : zilnic între orele 14 – 22;

  1. Sediul Grădiniței cu Program Normal sat Români, județul Vâlcea

Adresa : oraș Băbeni, strada Români nr.63;

Program de lucru : zilnic între orele 14 – 22;

  1. Sediul Grădiniței cu Program Prelungit sat Tătărani, județul Vâlcea

Adresa : oraș Băbeni, strada Tătărani nr.29;

Program de lucru : zilnic între orele 14 – 22.

 

ANUNT COLECTIV SOMATII OCTOMBRIE NOIEMBRIE 19070.22.11.2021

Anunt 818_15.11.2021_Oferta castigatoare Lot 3 Materiale papetarie (consumabile printer )

114677_Anunt achizitie LOT3_Materiale papetarie (consumabile printer)

ANUNT ACORDARE AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Comunicare rezultat procedura atribuire contract FPC lot 314102021

SOLICITARE DE CLARIFICARISC DBC SRL nr. 726_08.10.2021

3_Erata Formulare achizitie Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

3_Erata Formulare achizitie Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

4_Clauze contractuale obligatorii Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

3_Formulare achizitie Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

3_Formulare achizitie Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

2_Caiet de sarcini achizitie Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

1_Anunt de participare achizitie Servicii FPC Lot III cod SMIS 114677 SISTEM Babeni Servicii Integrate de Sanatate Trai Educatie si Munca in Babeni

Anunt etapa de incadrare

ANUNT COLECTIV DECIZII DE IMPUNERE 2021.docx

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – SC SOMAR SRL

anunt colectiv B, S

anunt colectiv B

Babeni_Harta zone inundabile in caz de avarie baraj Vidra

Anunt colectiv Biculescu Petrica Mihai – 11.05.2021

Comunicat presa ambulanta – 13.04.2021

Anunt final selectie partener proiect Imbunatatirea accesului populatiei din Orasul Babeni finantat prin Granturile SEE si Norvegiene

114677_Anunt oferta castigatoare LOT2_Materiale papetarie

114677_2021.01_Comunicat consiliere_elevi

114677_2021.02_Comunicat start-up

4.03.2021 – 114677_Anunt achizitie LOT2_Materiale papetarie

3.03.2021 – ANUNT CONCURS PROMOVARE IN GRAD

3.03.2021 – Anunt selectie parteneri proiect finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014_2021

3.03.2021 – Procedura selectie parteneri proiect finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014_2021

19-02-2021 – Anunturi publicate

19.02.2021 – selectie dosar concurs promovare in grad profesional

Lista planuri de afaceri rezerva sesiunea 05.02_18.02.2021

Lista rezultate finale evaluare planuri de afaceri sesiunea 05.02_18.02.2021

16.02.2021 – ANUNT COLECTIV SOMATII 2021

15.02.2021 – PROGRAMUL DE DESFASURARE AL INTERVIULUI – BABENI SESIUENEA 05.02.2021 – 18.02.2021

Lista rezultate evaluare tehnico-financiare a planurilor de afaceri sesiunea februarie 2021 – 12.02.2021

Lista a planurilor de afaceri respinse sesiunea februarie 2021 – 12.02.2021

Anunt concurs medic in cadrul proiectlui SISTEM Babeni – 11.01.2021

Bibliografie concurs medic in cadrul proiectului SISTEM Babeni – 11.01.2021

114677_LISTA CU PERSOANELE ELIGIBILE PENTRU A DEPUNE PLANURI DE AFACERI sesiunea 05.02.2021

114677_CALENDARUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI sesiunea 05.02.2021

21.01.2021 – Anexa nr. 1 model plan de afaceri

21.01.2021 – Anexa nr. 2 grila criterii de eligibilitate a planurilor de afaceri

21.01.2021 – Anexa nr. 3 -grila evaluare tehnico-financiara

21.01.2021 – Anexa nr. 4 – lista cu rezulatele evaluarii tehnico-financiare

21.01.2021 – Anexa nr. 5- lista cu planurile de afaceri respinse

21.01.2021 – Anexa nr. 6 – contestatie

21.01.2021 – Anexa nr. 7- lista cu rezulatele evaluarii tehnico-financiare in urma contestatiilor

21.01.2021 – Anexa nr. 8- lista cu rezulatele finale a evaluarii planurilor de afaceri

21.01.2021 – Anexa nr. 9 – declaratie privind evitarea dublei finantari

21.01.2021 – Anexa nr. 10 -declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese

21.01.2021 – Anexa nr. 11 – model contract de subventie

21.01.2021 – Anexa nr. 12 – declaratie angajament

21.01.2021 – Anexa nr. 13 – declaratie privind ajutoarele de minimis

21.01.2021 – Anexa nr. 14 _ Lista codurilor CAEN eligibile

21.01.2021 – ANEXA NR. 15 – declaratie pe prorpia raspundere

21.01.2021 – ANEXA Nr.16 – declaratie privind publicarea datelor

21.01.2021 – Anexa nr. 17- lista cu planurile de afaceri rezerva

21.01.2021 – metodologia de evaluare a planurilor de afaceri – versiunea 3.0

04.02.2021 – Anunt concurs POCU

04.02.2021 – Anunt interviu concurs post Medic cabinet – POCU

04.02.2021 – Anunt final concurs post Medic cabinet – POCU

29.01.2021 – Anunt organizare examen promovare grad profesional

29.01.2021 – Bibliografie examen promovare grad profesional

Politici

Vremea