PRIMARIA ORAȘULUI BĂBENI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Date statistice

Suprafață (ha)

Intravilan (ha)

Extravilan (ha)

Populație

Gospodării

Nr. locuințe

Nr. grădinițe

Nr. școli

Nr. licee

Numele localităților aflate în administrație:
Români, Ungureni, Pădureţu, Capu Dealului, Bonciu, Valea Mare, Tătărani

Date statistice

Suprafață (ha)

Intravilan (ha)

Extravilan (ha)

Populație

Gospodării

Nr. locuințe

Nr. grădinițe

Nr. școli

Nr. licee

Numele localităților aflate în administrație:
Români, Ungureni, Pădureţu, Capu Dealului, Bonciu, Valea Mare, Tătărani

Politici

Vremea