PRIMARIA ORAȘULUI BĂBENI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Hotărâri ale Consiliului Local

 

2017

HCL NR. 1 PE 2017 PRIVITOR LA UTILIZAREA SUMEI DE 79.000 LEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2016 PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE

HCL NR.2 DIN 2017 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA FEBRUARIE 2017

HCL NR.3 DIN 2017 PRIVITOR LA ACHITIONARE SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICA

HCL NR.4 DIN 2017 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.45 DIN 2016

HCL NR.5 DIN 2017 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.52 DIN 2016

HCL NR.6 DIN 2017 PRIVITOR LA APROBARE PUG SI REGULAMENT AFERENT

HCL NR.7 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE CONT DE EXECUTIE 2016

HCL NR.8 PE 2017 PRIVITOR LA ACHIZITIONARE SERVICII DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE

HCL NR.9 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE INDICATORI ACTUALIZATI DT MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL

HCL NR.10 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE INDICATORI ACTUALIZATI DT MODENIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL

HCL NR.11 PE 2017 PRIVITOR LA MAJORARE TARIFE ACTIVITATI DE SALUBRIZARE

HCL NR.12 PE 2017 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MARTIE 2017

HCL NR.13 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2017

HCL NR.14 PE 2017 PRIVITOR LA PRELUNGIRE CONTRACT DE CONCESIUNE NR.13533 DIN 2004

HCL NR.15 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE RETEA SCOLARA 2017-2018

HCL NR.16 PE 2017 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA APRILIE 2017

HCL NR.17 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.24 PE 2016

HCL NR.18 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE REGULAMENT UTILIZARE MICROBUZE SCOLARE

HCL NR.19 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE DTE REPARATII DISPENSAR MEDICAL UMAN

HCL NR.20 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE BUGET LOCAL 2017

HCL NR.21 DIN 2017

HCL NR.21 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE ORGANGRAMA SI STAT DE FUNCTII 2017

HCL NR.22 PE 2017 PRIVITOR LA STABILIRE NUMAR DE ASISTENTI PERSONALI 2017

HCL NR.23 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE SUSTINERE FINANCIARA AFC BABENI

HCL NR.24 PE 2017 PRIVITOR LA PRELUNGIRE CONTRACT DE INCHIRIERE SC BIASTAR SRL

HCL NR.25 PRIVITOR LA PRELUNGIRE CONTRACT DE INCHIRIERE SC ZAVIN SRL

HCL NR.26 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE

HCL NR.27 PE 2017 PRIVITOR LA SCOATERE DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII

HCL NR.28 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE DR. SIMOIU FLOREA

HCL NR.29 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE SC MEDROVAL SRL

HCL NR.30 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE DR. COVRESCU ADRIANA

HCL NR.31 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DR. STURZU VALENTINA

HCL NR.32 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICAREA CONTRACTLUI DE CONCESIUNE DR. DANES GEORGE LAURENTIU

HCL NR.33 PE 2017 PRIVITOR LA INDREPTARE EROARE MATERIALA SI MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE SC SARA LIFE D SRL

HCL NR.34 DIN 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MAI 2017

HCL NR.35 DIN 2017 PRIVIND APROBARE ACHIZITIONARE SERVICII JURIDICE IN DOSARUL NR.875 90 2017

HCL NR.36 DIN 2017 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR.28 DIN 2017

HCL NR.37 DIN 2017 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR.29 DIN 2017

HCL NR.38 DIN 2017 PRIVITOR LA INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR.30 DIN 2017

HCL NR.39 DIN 2017 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR.31 DIN 2017

HCL NR.40 DIN 2017 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR.33 DIN 2017

HCL NR.41 DIN 2017 PRIVIND ASOCIEREA ORASULUI BABEBI CU COMUNELE PUSESTI SI TOMSANI IN VEDEREA IN VEDEREA INTOCMIRII AMENAJAMENTUUI SILVIC

HCL NR.42 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PENTRU TRIM.I 2017

HCL NR.43 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA INITIERII PROCEDURII DE VANZARE A UNUI TEREN PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BABENI

HCL NR.44 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE A UNUI MIJLOC FIX

HCL NR.45 DIN 2017 PRIVIND APROBARE DTE AMENEJARE GARD METALIC LA SCOALA GIMNAZIALA SAT VALEA MARE

HCL NR.46 DIN 2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2017

HCL NR.47 DIN 2017 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR.46 DIN 2017

HCL NR.48 DIN 2017 PRIVIND MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

ANEXA NR.1 LA HCL NR.48 DIN 2017

ANEXA NR.2 LA HCL NR.48 DIN 2017

HCL NR.49 DIN 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IUNIE 2017

HCL NR.50 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA DTE „LUCRARI DE AMENAJARE PAVAJE, TROTUARE STRADALE, PARCARI SI SPATII VERZI ZONA BLOCURI BABENI„

HCL NR.51 DIN 2017 PRIVIND APROBARE CREDITE DE ANGAJAMENT „LUCRARI DE AMENAJARE PAVAJE, TROTUARE STRADALE, PARCARI SI SPATII VERZI ZONA BLOCURI BABENI”

HCL NR.52 DIN 2017 PRIVIND RECTIFICARE BUGETARA 2017

HCL NR.53 DIN 20 IUNIE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IULIE 2017

HCL NR.54 DIN 20 IUNIE 2017 PRIVIND ACHIZTIONAREA DE SERVICII DE REPREZENTARE JURIDICA IN DOSARUL NR.3301 90 2017 AL TRIBUNALULUI VÂLCEA

HCL NR.55 DIN 20 IUNIE 2017 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.108 DIN 2013

HCL NR.56 DIN 2017 PRIVIND NOMENCLATURII STRADALE A ORAȘULUI BĂBENI

HCL NR.57 DIN 2017 PRIVIND ÎNSUȘIRE RAPORT DE EVALUARE IMOBIL

ANEXĂ LA HC NR.57 DIN 2017

HCL NR.58 PE 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA AUGUST 2017

HCL NR.60 PE 2017 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.11 DIN 2016

HCL NR.61 PE 2017 PRIVIND APROBARE DTE MODERNIZARE STRADA SERAFIMESTI

HCL NR.62 PE 2017 PRIVIND MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

HCL NR.63 PE 2017 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM. II 2017

HCL NR.64 PE 2017 PRIVIND ACTUALIZARE DTE OBIECTIVE DE INVESTITII

HCL NR.65 PE 2017 PRIVIND UTILIZAREA SUMEI DE 179.570 LEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2016 PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

HCL NR.66 PE 2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PE 2017

HCL NR.67 PE 2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL PENTRU FAMILIA OCUPATIONALA ADMINISTRATIE

HCL NR.68 DIN 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2017

HCL NR.69 PE 2017 PRVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA FESTIVALULUI FLCLORIC ”LA IZVORUL DORULUI”

HCL NR.70 PE 2017 PRIVIND APROBARE DTE

HCL NR.71 PE 2017 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 365.920 DIN EXCEDENTUL ANUL 2016 PENTRU FINANȚAREA UNOR CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

HCL NR.72 PE 2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PE 2017, PRECUM SI A BUGETULUI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

HCL NR.74 DIN 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2017

HCL NR.75 DIN 2017 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BABENI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL LICEULUI GEORGE TARNEA

HCL NR.76 DIN 2017 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE SAT VALEA MARE BABENI

HCL NR.77 DIN 2017 PRIVIND CONSTATAREA INCETARIIDE DREPT A MANDATULUI DOMNULUI GAVRILA ION IULIAN SI DECLARAREA LOCULUI CA VACANT

HCL NR.78 DIN 2017 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.1 DIN 2016

HCL NR.79 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA AJUSTARII TARIFELOR PENTRU ACTIVITATILE DE SALUBRIZARE PRESTATE DE URBAN SA IN ORASUL BABENI

HCL NR.80 PE 2017 PRIVIND TRECERE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT SI CONCESIONAREA PE DURATA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI

HCL NR.81 DIN 2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

HCL NR.82 DIN 2017 PRIVIND APROBARE STUDIU DE FEZABILITATE SI INDICATORI CONSTRUIRE CRESA STRADA DRAGOS VRACEANU

HCL NR.83 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PT EXTINDERE CORP CL[DIRE LICEU CU ATELIER SI GRUP SANITAR

HCL NR.84 DIN 2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI AL INSTITUTIILOR AUTIFINANTATE PE ANUL 2017

HCL NR.85 PE 2017 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.6 PE 2016

HCL NR.86 PE 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PT LUNA NOIEMBRIE 2017

HCL NR.87 PE 2017 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERE PREALABILA DEPUSA DE ION IANCU

HCL NR.88 PE 2017 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERI PREALABILE DEPUSE DE PAPOIU ELENA

HCL NR.89 PE 2017 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERE PREALABILA DEPUSA DE POPESCU ELENA

HCL NR.90 PE 2017 PRIVIND VALIDARE RECTIFICARE BUGET LOCAL, APROBATĂ PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI NR.508 DIN 2017

HCL NR.91 PE 2017 PRIVIND APROBARE DALI ”MODERNIZARE STRADA SERAFIMESTI, ORAS BABENI, JUD. VALCEA”

HCL NR.92 PE 2017 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM.III 2017

HCL NR.93 PE 2017 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HCL NR.94 PE 2017 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.64 PE 2017

HCL NR.95 PE 2017 APROBARE BUGET AUTOFINANTATE SCOALA GIMNAZIALA SAT VALEA MARE

HCL NR.96 PE 2017 PRIVIND APROBARE UTILIZARE SUMA DE 68.150 DIN EXECEDENTUL ANULUI 2016

HCL NR.97 PE 2017 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII FINANTATA DIN ACESTA PE 2017

HCL NR.98 DIN 2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

HCL NR.99 DIN 2017 PRIVIND APROBARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PT ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI SCOALA GIMNAZIALA SAT VALEA MARE

HCL NR.100 PE 2017 PRIVIND VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL

HCL NR.101 PE 2017 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.6 PE 2016

HCL NR.102 DIN 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PT LUNA DECEMBRIE 2017

HCL NR.103 PE 2017 PRIVIND MANDATARE REPREZENTANT ÎN ADI APA VALCEA SA APROBE MODIFICAREA STATUTULUI

HCL NR.104 PE 2017 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA IN CURPINSUL HCL NR.96 PE 2017

HCL NR.105 PE 2017 PRIVIND ACORD DE PRINCIPIU AMPLASARE STATUIE

HCL NR.106 PE 2017 PRIVIND APROBARE UTILIZARE SUMA DIN EXECEDENTUL BUGETULUI LOCAL PE 2016

HCL NR.107 PE 2017 PRIVITOR LA RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PE 2017

HCL NR.108 PE 2017 PRIVIND APRPBARE PROIECT TEHNIC SI INDICATORI OBIECTIV DE INVESTITII

HCL NR.109 DIN 2017 PRIVIND STABILIREA ZONELOR DIN INTRAVILAN IN FUNCTIE DE CARE SE CALCULEAZA IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, INCEPAND CU 01 IANUARIE 2018

HCL NR.110 DIN 2017 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018

HCL NR.111 DIN 2017 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IANUARIE 2018

HCL NR.112 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PE 2018

HCL NR.113 DIN 2017 PRIVIND VALIDARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE 2017

HCL NR.114 DIN 2017 PRIVIND ACHIZITIONARE SERVICII DE REPREZENTARE DOSAR NR.5665 90 2017

HCL NR.115 DIN 2017 PRIVIND ACHIZITIONARE SERVICII DE REPREZENTARE DOSAR NR.5666 90 2017

HCL NR.116 DIN 2017 PRIVIND ACHIZITIONARE SERVICII DE REPREZENTARE DOSAR NR.5671 90 2017

HCL NR.117 DIN 2017 PRIVIND PRELUNGIRE CONTRACT DE ATRIBUIRE IN FOLOSINTA GRATUITA ÎNCHEIAT CU APIA

HCL NR.118 DIN 2017 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR.76 DIN 2006

HCL NR.119 DIN 2017 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.2 LA HCL NR.76 DIN 2006

ANEXA NR.1 BUGET

ANEXA NR.2 BUGET

ANEXA NR.3 BUGET

ANEXA NR.4 BUGET

ANEXA NR.5 BUGET

ANEXA NR.6 BUGET

ANEXA NR.7 BUGET

ANEXE NR.8-11 BUGET

CONVOCARE SEDINTA ORDINARA 22 AUGUST 2017

CONVOCARE SEDINTA ORDINARA 31 IULIE 2017

RAPORTUL ASUPRA STARII SOCIALE, ECONOMICE SI DE MEDIU

RAPORTUL PRIMARULUI ASUPRA SITUATIEI GESTIONARII BUNURILOR

Hotărâri ale Consiliului Local

2017

HCL NR. 1 PE 2017 PRIVITOR LA UTILIZAREA SUMEI DE 79.000 LEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2016 PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE

HCL NR.2 DIN 2017 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA FEBRUARIE 2017

HCL NR.3 DIN 2017 PRIVITOR LA ACHITIONARE SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICA

HCL NR.4 DIN 2017 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.45 DIN 2016

HCL NR.5 DIN 2017 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.52 DIN 2016

HCL NR.6 DIN 2017 PRIVITOR LA APROBARE PUG SI REGULAMENT AFERENT

HCL NR.7 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE CONT DE EXECUTIE 2016

HCL NR.8 PE 2017 PRIVITOR LA ACHIZITIONARE SERVICII DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE

HCL NR.9 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE INDICATORI ACTUALIZATI DT MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL

HCL NR.10 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE INDICATORI ACTUALIZATI DT MODENIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL

HCL NR.11 PE 2017 PRIVITOR LA MAJORARE TARIFE ACTIVITATI DE SALUBRIZARE

HCL NR.12 PE 2017 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MARTIE 2017

HCL NR.13 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2017

HCL NR.14 PE 2017 PRIVITOR LA PRELUNGIRE CONTRACT DE CONCESIUNE NR.13533 DIN 2004

HCL NR.15 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE RETEA SCOLARA 2017-2018

HCL NR.16 PE 2017 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA APRILIE 2017

HCL NR.17 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.24 PE 2016

HCL NR.18 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE REGULAMENT UTILIZARE MICROBUZE SCOLARE

HCL NR.19 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE DTE REPARATII DISPENSAR MEDICAL UMAN

HCL NR.20 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE BUGET LOCAL 2017

HCL NR.21 DIN 2017

HCL NR.21 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE ORGANGRAMA SI STAT DE FUNCTII 2017

HCL NR.22 PE 2017 PRIVITOR LA STABILIRE NUMAR DE ASISTENTI PERSONALI 2017

HCL NR.23 PE 2017 PRIVITOR LA APROBARE SUSTINERE FINANCIARA AFC BABENI

HCL NR.24 PE 2017 PRIVITOR LA PRELUNGIRE CONTRACT DE INCHIRIERE SC BIASTAR SRL

HCL NR.25 PRIVITOR LA PRELUNGIRE CONTRACT DE INCHIRIERE SC ZAVIN SRL

HCL NR.26 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE

HCL NR.27 PE 2017 PRIVITOR LA SCOATERE DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII

HCL NR.28 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE DR. SIMOIU FLOREA

HCL NR.29 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE SC MEDROVAL SRL

HCL NR.30 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE DR. COVRESCU ADRIANA

HCL NR.31 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DR. STURZU VALENTINA

HCL NR.32 PE 2017 PRIVITOR LA MODIFICAREA CONTRACTLUI DE CONCESIUNE DR. DANES GEORGE LAURENTIU

HCL NR.33 PE 2017 PRIVITOR LA INDREPTARE EROARE MATERIALA SI MODIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE SC SARA LIFE D SRL

HCL NR.34 DIN 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MAI 2017

HCL NR.35 DIN 2017 PRIVIND APROBARE ACHIZITIONARE SERVICII JURIDICE IN DOSARUL NR.875 90 2017

HCL NR.36 DIN 2017 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR.28 DIN 2017

HCL NR.37 DIN 2017 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR.29 DIN 2017

HCL NR.38 DIN 2017 PRIVITOR LA INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR.30 DIN 2017

HCL NR.39 DIN 2017 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR.31 DIN 2017

HCL NR.40 DIN 2017 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR.33 DIN 2017

HCL NR.41 DIN 2017 PRIVIND ASOCIEREA ORASULUI BABEBI CU COMUNELE PUSESTI SI TOMSANI IN VEDEREA IN VEDEREA INTOCMIRII AMENAJAMENTUUI SILVIC

HCL NR.42 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PENTRU TRIM.I 2017

HCL NR.43 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA INITIERII PROCEDURII DE VANZARE A UNUI TEREN PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BABENI

HCL NR.44 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE A UNUI MIJLOC FIX

HCL NR.45 DIN 2017 PRIVIND APROBARE DTE AMENEJARE GARD METALIC LA SCOALA GIMNAZIALA SAT VALEA MARE

HCL NR.46 DIN 2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2017

HCL NR.47 DIN 2017 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR.46 DIN 2017

HCL NR.48 DIN 2017 PRIVIND MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

ANEXA NR.1 LA HCL NR.48 DIN 2017

ANEXA NR.2 LA HCL NR.48 DIN 2017

HCL NR.49 DIN 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IUNIE 2017

HCL NR.50 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA DTE „LUCRARI DE AMENAJARE PAVAJE, TROTUARE STRADALE, PARCARI SI SPATII VERZI ZONA BLOCURI BABENI„

HCL NR.51 DIN 2017 PRIVIND APROBARE CREDITE DE ANGAJAMENT „LUCRARI DE AMENAJARE PAVAJE, TROTUARE STRADALE, PARCARI SI SPATII VERZI ZONA BLOCURI BABENI”

HCL NR.52 DIN 2017 PRIVIND RECTIFICARE BUGETARA 2017

HCL NR.53 DIN 20 IUNIE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IULIE 2017

HCL NR.54 DIN 20 IUNIE 2017 PRIVIND ACHIZTIONAREA DE SERVICII DE REPREZENTARE JURIDICA IN DOSARUL NR.3301 90 2017 AL TRIBUNALULUI VÂLCEA

HCL NR.55 DIN 20 IUNIE 2017 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.108 DIN 2013

HCL NR.56 DIN 2017 PRIVIND NOMENCLATURII STRADALE A ORAȘULUI BĂBENI

HCL NR.57 DIN 2017 PRIVIND ÎNSUȘIRE RAPORT DE EVALUARE IMOBIL

ANEXĂ LA HC NR.57 DIN 2017

HCL NR.58 PE 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA AUGUST 2017

HCL NR.60 PE 2017 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.11 DIN 2016

HCL NR.61 PE 2017 PRIVIND APROBARE DTE MODERNIZARE STRADA SERAFIMESTI

HCL NR.62 PE 2017 PRIVIND MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

HCL NR.63 PE 2017 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM. II 2017

HCL NR.64 PE 2017 PRIVIND ACTUALIZARE DTE OBIECTIVE DE INVESTITII

HCL NR.65 PE 2017 PRIVIND UTILIZAREA SUMEI DE 179.570 LEI DIN EXCEDENTUL ANULUI 2016 PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

HCL NR.66 PE 2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PE 2017

HCL NR.67 PE 2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL PENTRU FAMILIA OCUPATIONALA ADMINISTRATIE

HCL NR.68 DIN 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2017

HCL NR.69 PE 2017 PRVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA FESTIVALULUI FLCLORIC ”LA IZVORUL DORULUI”

HCL NR.70 PE 2017 PRIVIND APROBARE DTE

HCL NR.71 PE 2017 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 365.920 DIN EXCEDENTUL ANUL 2016 PENTRU FINANȚAREA UNOR CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

HCL NR.72 PE 2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PE 2017, PRECUM SI A BUGETULUI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

HCL NR.74 DIN 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2017

HCL NR.75 DIN 2017 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BABENI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL LICEULUI GEORGE TARNEA

HCL NR.76 DIN 2017 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE SAT VALEA MARE BABENI

HCL NR.77 DIN 2017 PRIVIND CONSTATAREA INCETARIIDE DREPT A MANDATULUI DOMNULUI GAVRILA ION IULIAN SI DECLARAREA LOCULUI CA VACANT

HCL NR.78 DIN 2017 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.1 DIN 2016

HCL NR.79 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA AJUSTARII TARIFELOR PENTRU ACTIVITATILE DE SALUBRIZARE PRESTATE DE URBAN SA IN ORASUL BABENI

HCL NR.80 PE 2017 PRIVIND TRECERE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT SI CONCESIONAREA PE DURATA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI

HCL NR.81 DIN 2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

HCL NR.82 DIN 2017 PRIVIND APROBARE STUDIU DE FEZABILITATE SI INDICATORI CONSTRUIRE CRESA STRADA DRAGOS VRACEANU

HCL NR.83 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PT EXTINDERE CORP CL[DIRE LICEU CU ATELIER SI GRUP SANITAR

HCL NR.84 DIN 2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI AL INSTITUTIILOR AUTIFINANTATE PE ANUL 2017

HCL NR.85 PE 2017 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.6 PE 2016

HCL NR.86 PE 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PT LUNA NOIEMBRIE 2017

HCL NR.87 PE 2017 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERE PREALABILA DEPUSA DE ION IANCU

HCL NR.88 PE 2017 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERI PREALABILE DEPUSE DE PAPOIU ELENA

HCL NR.89 PE 2017 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERE PREALABILA DEPUSA DE POPESCU ELENA

HCL NR.90 PE 2017 PRIVIND VALIDARE RECTIFICARE BUGET LOCAL, APROBATĂ PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI NR.508 DIN 2017

HCL NR.91 PE 2017 PRIVIND APROBARE DALI ”MODERNIZARE STRADA SERAFIMESTI, ORAS BABENI, JUD. VALCEA”

HCL NR.92 PE 2017 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM.III 2017

HCL NR.93 PE 2017 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HCL NR.94 PE 2017 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.64 PE 2017

HCL NR.95 PE 2017 APROBARE BUGET AUTOFINANTATE SCOALA GIMNAZIALA SAT VALEA MARE

HCL NR.96 PE 2017 PRIVIND APROBARE UTILIZARE SUMA DE 68.150 DIN EXECEDENTUL ANULUI 2016

HCL NR.97 PE 2017 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII FINANTATA DIN ACESTA PE 2017

HCL NR.98 DIN 2017 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

HCL NR.99 DIN 2017 PRIVIND APROBARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PT ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI SCOALA GIMNAZIALA SAT VALEA MARE

HCL NR.100 PE 2017 PRIVIND VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL

HCL NR.101 PE 2017 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.6 PE 2016

HCL NR.102 DIN 2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PT LUNA DECEMBRIE 2017

HCL NR.103 PE 2017 PRIVIND MANDATARE REPREZENTANT ÎN ADI APA VALCEA SA APROBE MODIFICAREA STATUTULUI

HCL NR.104 PE 2017 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA IN CURPINSUL HCL NR.96 PE 2017

HCL NR.105 PE 2017 PRIVIND ACORD DE PRINCIPIU AMPLASARE STATUIE

HCL NR.106 PE 2017 PRIVIND APROBARE UTILIZARE SUMA DIN EXECEDENTUL BUGETULUI LOCAL PE 2016

HCL NR.107 PE 2017 PRIVITOR LA RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PE 2017

HCL NR.108 PE 2017 PRIVIND APRPBARE PROIECT TEHNIC SI INDICATORI OBIECTIV DE INVESTITII

HCL NR.109 DIN 2017 PRIVIND STABILIREA ZONELOR DIN INTRAVILAN IN FUNCTIE DE CARE SE CALCULEAZA IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, INCEPAND CU 01 IANUARIE 2018

HCL NR.110 DIN 2017 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018

HCL NR.111 DIN 2017 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IANUARIE 2018

HCL NR.112 DIN 2017 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PE 2018

HCL NR.113 DIN 2017 PRIVIND VALIDARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE 2017

HCL NR.114 DIN 2017 PRIVIND ACHIZITIONARE SERVICII DE REPREZENTARE DOSAR NR.5665 90 2017

HCL NR.115 DIN 2017 PRIVIND ACHIZITIONARE SERVICII DE REPREZENTARE DOSAR NR.5666 90 2017

HCL NR.116 DIN 2017 PRIVIND ACHIZITIONARE SERVICII DE REPREZENTARE DOSAR NR.5671 90 2017

HCL NR.117 DIN 2017 PRIVIND PRELUNGIRE CONTRACT DE ATRIBUIRE IN FOLOSINTA GRATUITA ÎNCHEIAT CU APIA

HCL NR.118 DIN 2017 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR.76 DIN 2006

HCL NR.119 DIN 2017 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.2 LA HCL NR.76 DIN 2006

ANEXA NR.1 BUGET

ANEXA NR.2 BUGET

ANEXA NR.3 BUGET

ANEXA NR.4 BUGET

ANEXA NR.5 BUGET

ANEXA NR.6 BUGET

ANEXA NR.7 BUGET

ANEXE NR.8-11 BUGET

CONVOCARE SEDINTA ORDINARA 22 AUGUST 2017

CONVOCARE SEDINTA ORDINARA 31 IULIE 2017

RAPORTUL ASUPRA STARII SOCIALE, ECONOMICE SI DE MEDIU

RAPORTUL PRIMARULUI ASUPRA SITUATIEI GESTIONARII BUNURILOR

Politici

Vremea