PRIMARIA ORAȘULUI BĂBENI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Hotărâri ale Consiliului Local

 

2018

HCL NR.1 DIN 2018 PRIVIND APROBARE INCHEIERE CONTRACT DE FINANTARE

HCL NR.1 PE 2018 PRIVIND APRBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE FINANȚARE

HCL NR.2 PE 2018 PRIVITOR LA ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA FEBRUARIE 2018

HCL NR.3 PE 2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 2018

HCL NR.4 PE 2018 PRIVIND APROBARE REȚEA ȘCOLARĂ 2018-2019

HCL NR.5 PE 2018 PRIVIND VALIDARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI

HCL NR.6 PE 2018 PRIVIND APROBAREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL

HCL NR.7 PE 2018 PRIVIND SCHIMBAREA AMPLASAMENTULUI FÂNTÂNII ARTEZIENE

HCL NR.8 PE 2018 PRIVIND APROBARE PROIECT TEHNIC SI INDICATORI OBIECTIV DE INVESTIȚII

HCL NR.9 PE 2018 PRIVIND APROBARE PROIECT TEHNIC SI INDICATORI OBIECTIV DE INVESTIȚII

HCL NR.10 PE 2018 PRIVIND APROBARE CONT DE EXECUȚIE 2017

HCL NR.11 PE 2018 PRIVIND ACORD DE EXTINDERE REȚEA DE GAZE

HCL NR.12 PE 2018 PRIVIND STABILIRE SALARII PENTRU FAMILIA OCUPAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIE

HCL NR.13 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MARTIE 2018

HCL NR.14 DIN 2018 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA IN CADRUL HCL NR.109 DIN 2017

HCL NR.15 PE 2018 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERE PREALABILA IMPOTRIVA HCL NR.109 DIN 2017

HCL NR.16 DIN 2018 PRIVIND APROBARE DOCUMENTATIE TEHNICA

HCL NR.18 DIN 2018 PRIVIND APROBARE CREDITE DE ANGAJAMENT PENTRU OBIECTIV DE INVESTITII

HCL NR.18 DIN 2018 PRIVIND UTILIZARE EXCEDENT PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

HCL NR.19 DIN 2018 PRIVIND APROBARE BUGET 2018

HCL NR.20 PE 2018 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII

HCL NR.21 PE 2018 PRIVIND STABILIRE NUMĂR DE ASISTENȚI PERSONALI PENTRU ANUL 2018

HCL NR.22 DIN 2018 PRIVIND APROBARE SUSȚINERE FINANCIARĂ AFC BĂBENI

HCL NR.23 DIN 2018 PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU CMI SIMOIU FLOAREA

HCL NR.24 DIN 2018 PRIVIND APROBARE INDICATORI OBECTIVE FINANTATE PRIN PNDL

HCL NR.25 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PT LUNA APRILIE 2018

HCL NR.26 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE CONLABORARE CU APIA VALCEA

HCL NR.27 DIN 2018 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERE PREALABILA IMPOTRIVA HCL NR.12 DIN 2018

HCL NR.28 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA SCOTERII DIN FUNCTIUNE A UNOR MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII

HCL NR.29 DIN 2018 PRIVIND PRELUNGIRE CONTRACT DE CONCESIUNE DR. COVRESCU ADRIANA ELENA

HCL NR.30 DIN 2018 PRIVIND MODIFICARE ANEXA NR.1 LA HCL NR.56 DIN 2017

HCL NR.31 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.82 DIN 2017

HCL NR.32 DIN 2018 PRIVID APROBARE DTE OBIECTIV DE INVESTITII

HCL NR.33 DIN 2018 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.17 DIN 2018

HCL NR.34 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2018

HCL NR.35 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MAI 2018

HCL NR.36 DIN 2018 PRIVIND STABILIRE ITL 2019

HCL NR.37 DIN 2018 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERE PREALABILA IMOOTRIVA HCL NR.20 DIN 2018

HCL NR.38 DIN 2018 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERE PREALABILA IMPOTRIVA HCL NR.14 DIN 2018

HCL NR.39 DIN 2018 PRIVIND APROBARE DTE AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN PARCUL MARE

HCL NR.40 DIN 2018 PRIVIND UTILIZARE EXCEDENT BUGET LOCAL

HCL NR.41 DIN 2018 PRIVIND APROBARE CONT DE EXECUTIE TRIM.I 2018

HCL NR.42 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2017

HCL NR.43 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IUNIE 2018

HCL NR.44 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII 2018

HCL NR.45 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR.76 DIN 2006

HCL NR.46 DIN 2018 PRIVIND PROPUNEREA DE SCHIMBARE A DESTINATIEI UNOR SPATII DIN CADRUL GRADINITEI CU 3 SALI DE GRUPA

HCL NR.47 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.54 DIN 2006

HCL NR.48 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IULIE 2018

HCL NR.49 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII

HCL NR.50 DIN 2018 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI BABENI PENTRU ANUL 2018

HCL NR.51 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINTA PENTRU LUNA AUGUST 2018

HCL NR.52 DIN 2018 PRIVIND CONSTATAREA INCETARII A DREPT A MANDATULUI DOMNULUI DÂRLĂ ION

HCL NR.53 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.6 DIN 2016

HCL NR.54 DIN 2018 PRIVIND APROBARE DTE SISTEM SUPRAVEGHERE PARC MARE BĂBENI

HCL NR.55 DIN 2018 PRIVIND APROBARE INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA BUN PROPRIETATE PUBLICA

HCL NR.56 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 42.820 LEI DIN EXECEDENTUL ANULUI 2017

HCL NR.57 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM. AL II-LEA 2018

HCL NR.58 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2018

HCL NR.59 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD-VEST ȘI A INCHEIERII ACORDULUI DE PARTENERIAT CU MEN IN SCOPUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI

HCL NR.60 DIN 2018 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOMNULUI MIHALCEA MARIUS DIN PARTEA PNL

HCL NR.61 DIN 2018 PRIVITOR LA MODIFICAREA HCL NR.6 DIN 2016

HCL NR.62 DIN 2018 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2018

HCL NR.63 DIN 2018 PRIVITOR LA DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL LICEULUI GEORGE ȚĂRNEA

HCL NR.64 DIN 2018 PRIVITOR LA DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE SAT VALEA MARE

HCL NR.65 DIN 2018 PRIVITOR LA ACORDARE MANDAT SPECIAL ADI APA VALCEA SA EXERCITE ATRIBUTII DE AUTORITATE TUTELARA

HCL NR.66 DIN 2018 PRIVITOR LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA FESTIVALULUI FOLCLORIC LA IZVORUL DORULUI

HCL NR.67 DIN 2018 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A BUGETULUI INSTITUTIILOR FINANTATE PARTIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

HCL NR.68 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII

HCL NR.69 DIN 2018 PRIVITOR LA SOLUTIONAREA PLANGERII PREALABILE DEPUSE DE DOAMNA PAPOIU ELENA IMPOTRIVA HCL NR.49 DIN 2018

HCL NR.70 DIN 2018 PRIVIND APROBARE DALI ASFALTARE STRAZI IN ORASUL BABENI

HCL NR.71 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI PE ANUL 2018

HCL NR.72 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2018

HCL NR.73 DIN 2018 PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI ORASULUI BABENI IN ADI APA VALCEA SA APROBE MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

HCL NR.74 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU SC SARA LIFE SRL-D

HCL NR.75 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU SC MEDROVAL SRL

HCL NR.76 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU DR. COVRESCU ADRIANA-ELENA

HCL NR.77 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU DR. STURZU VALENTINA

HCL NR.78 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU DR.DANES GEORGE LAURENTIU

HCL NR.79 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL NR.63 DIN 2018

HCL NR.80 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ACTIVITATEA DE DEZINFECTIE, DEZINSECTIE SI DERATIZARE

HCL NR.81 DIN 2018 PRIVIND APROBARE STUDIU DE OPORTUNITATE, REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, CAIET DE SARCINI SI CONTRACT DE DELEGARE GESTIUNE SERVICIU DE ILUMINAT PUBLIC

ANEXA NR.1 LA HCL NR. 81 STUDIU DE OPORTUNITATE

ANEXA NR.2 LA HCL NR. 81 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

ANEXA NR.3 LA HCL NR. 81 CAIET DE SARCINI

ANEXA NR.4 LA HCL NR.81 CONTRACT DE DELEGARE GESTIUNE

HCL NR.82 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

HCL NR.83 DIN 2018 PRIVIND SCHIMBAREA AMPLASAMENTULUI UNUI MIJLOC FIX DIN PATRIMONIUL ORASULUI BABENI

HCL NR.84 DIN 2018 PRIVIND STABILIREA CONSUMULUI MEDIU LUNAR SI A COTEI DE CONSUM PENTRU AUTOVEHICULELE, UTILAJELE SI MOTOUNELTELE DIN PATRIMONIUL ORASULUI BABENI

HCL NR.85 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII FINANTATA DIN ACESTA PENTRU ANUL 2018

HCL NR.86 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII, PRECUM SI PENTRU MODIFICAREA HCL NR.68 DIN 2018

HCL NR.87 DIN 2018 PRIVIND APROBARE DTE ”AMENAJARE PLATFORMA PENTRU MASINILE ISU LA GRADINITA TATARANI ORAS BABENI

HCL NR.88 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2018

HCL NR.89 DIN 2018 PRIVIND VALIDAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL, APROBATĂ PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI NR.427 DIN 2018

HCL NR.90 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PENTRU TRIM. III 2018

HCL NR.91 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018

HCL NR.92 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.46 DIN 2018

HCL NR.92 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.83 DIN 2017

HCL NR.93 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI SEDINTEI DE INDATA DIN 01 NOIEMBRIE 2018

HCL NR.95 DIN 2018 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA DECEMBRIE 2018

HCL NR.96 DIN 2018 PRIVIND MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII APARAT DE SPECIALITATE

HCL NR.97 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.17 DIN 2018

HCL NR.98 DIN 2018 PRIVIND AJUSTAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE SALUBRIZARE PRESTATE DE URBAN SA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 IANUARIE 2019

HCL NR.99 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018

HCL NR.100 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE ORGANIZARE A RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020

HCL nr.101 din 2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 2019

HCL nr.102 din 2018 cu privire la aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatile prestate de catr

HCL nr.103 din 2018 cu privire la schimbarea destinatiei unor spatii din incinta Gradinitei cu progr

HCL nr.104 din 2018 cu privire la rectificarea bugetului local si a listei de investitii finantata d

HCL nr.105 din 2018 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si perso

HCL nr.106 din 2018 cu privire la aprobarea concesionarii prin licitatei publica cu strigare ,a tere

HCL nr.107din 2018 cu privire la aprobarea taierii unui nr de 8 arbori ,ce prezinta un potential pe

HCL nr.108 din decembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului si a listei de investitii

HCL nr.109 din 2018 privitor la modificarea HCL nr.17 din 19 februarie 2018

 

395.Modificare anexa la HCL 214 din 6 iulie 2018

 

ANEXE BUGET 2018

Hotărâri ale Consiliului Local

2018

HCL NR.1 DIN 2018 PRIVIND APROBARE INCHEIERE CONTRACT DE FINANTARE

HCL NR.1 PE 2018 PRIVIND APRBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE FINANȚARE

HCL NR.2 PE 2018 PRIVITOR LA ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA FEBRUARIE 2018

HCL NR.3 PE 2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 2018

HCL NR.4 PE 2018 PRIVIND APROBARE REȚEA ȘCOLARĂ 2018-2019

HCL NR.5 PE 2018 PRIVIND VALIDARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI

HCL NR.6 PE 2018 PRIVIND APROBAREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL

HCL NR.7 PE 2018 PRIVIND SCHIMBAREA AMPLASAMENTULUI FÂNTÂNII ARTEZIENE

HCL NR.8 PE 2018 PRIVIND APROBARE PROIECT TEHNIC SI INDICATORI OBIECTIV DE INVESTIȚII

HCL NR.9 PE 2018 PRIVIND APROBARE PROIECT TEHNIC SI INDICATORI OBIECTIV DE INVESTIȚII

HCL NR.10 PE 2018 PRIVIND APROBARE CONT DE EXECUȚIE 2017

HCL NR.11 PE 2018 PRIVIND ACORD DE EXTINDERE REȚEA DE GAZE

HCL NR.12 PE 2018 PRIVIND STABILIRE SALARII PENTRU FAMILIA OCUPAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIE

HCL NR.13 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MARTIE 2018

HCL NR.14 DIN 2018 PRIVIND INDREPTARE EROARE MATERIALA IN CADRUL HCL NR.109 DIN 2017

HCL NR.15 PE 2018 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERE PREALABILA IMPOTRIVA HCL NR.109 DIN 2017

HCL NR.16 DIN 2018 PRIVIND APROBARE DOCUMENTATIE TEHNICA

HCL NR.18 DIN 2018 PRIVIND APROBARE CREDITE DE ANGAJAMENT PENTRU OBIECTIV DE INVESTITII

HCL NR.18 DIN 2018 PRIVIND UTILIZARE EXCEDENT PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

HCL NR.19 DIN 2018 PRIVIND APROBARE BUGET 2018

HCL NR.20 PE 2018 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII

HCL NR.21 PE 2018 PRIVIND STABILIRE NUMĂR DE ASISTENȚI PERSONALI PENTRU ANUL 2018

HCL NR.22 DIN 2018 PRIVIND APROBARE SUSȚINERE FINANCIARĂ AFC BĂBENI

HCL NR.23 DIN 2018 PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU CMI SIMOIU FLOAREA

HCL NR.24 DIN 2018 PRIVIND APROBARE INDICATORI OBECTIVE FINANTATE PRIN PNDL

HCL NR.25 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PT LUNA APRILIE 2018

HCL NR.26 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE CONLABORARE CU APIA VALCEA

HCL NR.27 DIN 2018 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERE PREALABILA IMPOTRIVA HCL NR.12 DIN 2018

HCL NR.28 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA SCOTERII DIN FUNCTIUNE A UNOR MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII

HCL NR.29 DIN 2018 PRIVIND PRELUNGIRE CONTRACT DE CONCESIUNE DR. COVRESCU ADRIANA ELENA

HCL NR.30 DIN 2018 PRIVIND MODIFICARE ANEXA NR.1 LA HCL NR.56 DIN 2017

HCL NR.31 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.82 DIN 2017

HCL NR.32 DIN 2018 PRIVID APROBARE DTE OBIECTIV DE INVESTITII

HCL NR.33 DIN 2018 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.17 DIN 2018

HCL NR.34 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2018

HCL NR.35 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MAI 2018

HCL NR.36 DIN 2018 PRIVIND STABILIRE ITL 2019

HCL NR.37 DIN 2018 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERE PREALABILA IMOOTRIVA HCL NR.20 DIN 2018

HCL NR.38 DIN 2018 PRIVIND SOLUTIONARE PLANGERE PREALABILA IMPOTRIVA HCL NR.14 DIN 2018

HCL NR.39 DIN 2018 PRIVIND APROBARE DTE AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN PARCUL MARE

HCL NR.40 DIN 2018 PRIVIND UTILIZARE EXCEDENT BUGET LOCAL

HCL NR.41 DIN 2018 PRIVIND APROBARE CONT DE EXECUTIE TRIM.I 2018

HCL NR.42 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2017

HCL NR.43 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IUNIE 2018

HCL NR.44 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII 2018

HCL NR.45 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR.76 DIN 2006

HCL NR.46 DIN 2018 PRIVIND PROPUNEREA DE SCHIMBARE A DESTINATIEI UNOR SPATII DIN CADRUL GRADINITEI CU 3 SALI DE GRUPA

HCL NR.47 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.54 DIN 2006

HCL NR.48 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IULIE 2018

HCL NR.49 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII

HCL NR.50 DIN 2018 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI BABENI PENTRU ANUL 2018

HCL NR.51 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINTA PENTRU LUNA AUGUST 2018

HCL NR.52 DIN 2018 PRIVIND CONSTATAREA INCETARII A DREPT A MANDATULUI DOMNULUI DÂRLĂ ION

HCL NR.53 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.6 DIN 2016

HCL NR.54 DIN 2018 PRIVIND APROBARE DTE SISTEM SUPRAVEGHERE PARC MARE BĂBENI

HCL NR.55 DIN 2018 PRIVIND APROBARE INCHIRIERE PRIN LICITATIE PUBLICA BUN PROPRIETATE PUBLICA

HCL NR.56 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 42.820 LEI DIN EXECEDENTUL ANULUI 2017

HCL NR.57 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM. AL II-LEA 2018

HCL NR.58 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2018

HCL NR.59 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD-VEST ȘI A INCHEIERII ACORDULUI DE PARTENERIAT CU MEN IN SCOPUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI

HCL NR.60 DIN 2018 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOMNULUI MIHALCEA MARIUS DIN PARTEA PNL

HCL NR.61 DIN 2018 PRIVITOR LA MODIFICAREA HCL NR.6 DIN 2016

HCL NR.62 DIN 2018 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2018

HCL NR.63 DIN 2018 PRIVITOR LA DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL LICEULUI GEORGE ȚĂRNEA

HCL NR.64 DIN 2018 PRIVITOR LA DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE SAT VALEA MARE

HCL NR.65 DIN 2018 PRIVITOR LA ACORDARE MANDAT SPECIAL ADI APA VALCEA SA EXERCITE ATRIBUTII DE AUTORITATE TUTELARA

HCL NR.66 DIN 2018 PRIVITOR LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA FESTIVALULUI FOLCLORIC LA IZVORUL DORULUI

HCL NR.67 DIN 2018 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A BUGETULUI INSTITUTIILOR FINANTATE PARTIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

HCL NR.68 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII

HCL NR.69 DIN 2018 PRIVITOR LA SOLUTIONAREA PLANGERII PREALABILE DEPUSE DE DOAMNA PAPOIU ELENA IMPOTRIVA HCL NR.49 DIN 2018

HCL NR.70 DIN 2018 PRIVIND APROBARE DALI ASFALTARE STRAZI IN ORASUL BABENI

HCL NR.71 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI PE ANUL 2018

HCL NR.72 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2018

HCL NR.73 DIN 2018 PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI ORASULUI BABENI IN ADI APA VALCEA SA APROBE MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

HCL NR.74 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU SC SARA LIFE SRL-D

HCL NR.75 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU SC MEDROVAL SRL

HCL NR.76 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU DR. COVRESCU ADRIANA-ELENA

HCL NR.77 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU DR. STURZU VALENTINA

HCL NR.78 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU DR.DANES GEORGE LAURENTIU

HCL NR.79 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL NR.63 DIN 2018

HCL NR.80 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ACTIVITATEA DE DEZINFECTIE, DEZINSECTIE SI DERATIZARE

HCL NR.81 DIN 2018 PRIVIND APROBARE STUDIU DE OPORTUNITATE, REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, CAIET DE SARCINI SI CONTRACT DE DELEGARE GESTIUNE SERVICIU DE ILUMINAT PUBLIC

ANEXA NR.1 LA HCL NR. 81 STUDIU DE OPORTUNITATE

ANEXA NR.2 LA HCL NR. 81 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

ANEXA NR.3 LA HCL NR. 81 CAIET DE SARCINI

ANEXA NR.4 LA HCL NR.81 CONTRACT DE DELEGARE GESTIUNE

HCL NR.82 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

HCL NR.83 DIN 2018 PRIVIND SCHIMBAREA AMPLASAMENTULUI UNUI MIJLOC FIX DIN PATRIMONIUL ORASULUI BABENI

HCL NR.84 DIN 2018 PRIVIND STABILIREA CONSUMULUI MEDIU LUNAR SI A COTEI DE CONSUM PENTRU AUTOVEHICULELE, UTILAJELE SI MOTOUNELTELE DIN PATRIMONIUL ORASULUI BABENI

HCL NR.85 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII FINANTATA DIN ACESTA PENTRU ANUL 2018

HCL NR.86 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII, PRECUM SI PENTRU MODIFICAREA HCL NR.68 DIN 2018

HCL NR.87 DIN 2018 PRIVIND APROBARE DTE ”AMENAJARE PLATFORMA PENTRU MASINILE ISU LA GRADINITA TATARANI ORAS BABENI

HCL NR.88 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2018

HCL NR.89 DIN 2018 PRIVIND VALIDAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL, APROBATĂ PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI NR.427 DIN 2018

HCL NR.90 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PENTRU TRIM. III 2018

HCL NR.91 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018

HCL NR.92 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.46 DIN 2018

HCL NR.92 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.83 DIN 2017

HCL NR.93 DIN 2018 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI SEDINTEI DE INDATA DIN 01 NOIEMBRIE 2018

HCL NR.95 DIN 2018 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA DECEMBRIE 2018

HCL NR.96 DIN 2018 PRIVIND MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII APARAT DE SPECIALITATE

HCL NR.97 DIN 2018 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.17 DIN 2018

HCL NR.98 DIN 2018 PRIVIND AJUSTAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE SALUBRIZARE PRESTATE DE URBAN SA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 IANUARIE 2019

HCL NR.99 DIN 2018 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018

HCL NR.100 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE ORGANIZARE A RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020

HCL nr.101 din 2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna ianuarie 2019

HCL nr.102 din 2018 cu privire la aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatile prestate de catr

HCL nr.103 din 2018 cu privire la schimbarea destinatiei unor spatii din incinta Gradinitei cu progr

HCL nr.104 din 2018 cu privire la rectificarea bugetului local si a listei de investitii finantata d

HCL nr.105 din 2018 cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si perso

HCL nr.106 din 2018 cu privire la aprobarea concesionarii prin licitatei publica cu strigare ,a tere

HCL nr.107din 2018 cu privire la aprobarea taierii unui nr de 8 arbori ,ce prezinta un potential pe

HCL nr.108 din decembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului si a listei de investitii

HCL nr.109 din 2018 privitor la modificarea HCL nr.17 din 19 februarie 2018

 

395.Modificare anexa la HCL 214 din 6 iulie 2018

 

ANEXE BUGET 2018

Politici

Vremea