PRIMARIA ORAȘULUI BĂBENI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Hotărâri ale Consiliului Local

 
 

2019

HCL NR.1 PE 2019 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA FEBRUARIE 2019

HCL NR.2 PE 2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

HCL NR.3 PE 2019 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 878.550 LEI, RĂMASĂ NEUTILIZATĂ ÎN ANUL 2019, PENTRU FINANȚAREA PROIECTULUI SISTEM

HCL NR.4 PE 2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL CARE SE VOR EFECTUA DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL PENTRU ANUL 2019

HCL NR.5 PE 2019 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.36 DIN 2018

HCL NR.6 PE 2019 PRIVIND CONCESIONAREA DIRECTĂ A UNUI SUPRAFAȚĂ DE 19 MP PENTRU CONSTRUIRE BALCON

HCL NR.7 PE 2019 PRIVND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.5610 DIN 2007, ÎNCHEIAT CU DOAMNA DÎRLESCU IONELA

HCL NR.8 PE 2019 PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE REPREZENTARE IN INSTANȚĂ ÎN DOSARUL NR.2925 90 2016 AL TRIBUNALULUI VÂLCEA

HCL NR.9 PE 2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR.76 DIN 2006

HCL NR.10 PE 2019 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.100 DIN 2014

HCL NR.11 PE 2019 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA MARTIE 2019

HCL NR.12 PE 2019 PRIVIND ADERAREA ORAȘULUI BĂBENI LA SOCIETATEA NAȚIONĂ DE CRUCE ROȘIE

HCL NR.13 PE 2019 PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI ORAȘULUI BĂBENI SĂ APROBE MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIC SI STATUTULUI ADI APA VÂLCEA

HCL NR.14 PE 2019 PRIVIND SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI ÎMPOTRIVA HCL NR.7 DIN 2019

HCL NR.15 PE 2019 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE PENTRU ANUL 2018

HCL NR.16 PE 2019 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU CMI COVRESCU ADRIANA ELENA

HCL NR.17 PE 2019 PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI ASUPRA SITUAȚIEI GESTIONĂRII BUNURILOR PENTRU ANUL 2018

HCL NR.18 PE 2019 PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PRIMARULUI PRIVIND STAREA SOCIALĂ, ECONOMICĂ ȘI DE MEDIU

HCL NR.19 PE 2019 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.100 DIN 2014

HCL NR.20 PE 2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII

HCL NR.21 PE 2019 PRIVIND SOLUTIONAREA CONTESTATIEI DEPUSE DE DOAMNA PAPOIU ELENA IMPOTRIVA HCL NR.105 DIN 2018

HCL NR.22 PE 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA APRILIE 2019

HCL NR.23 PE 2019 PRIVIND CONCESIONAREA DIRECTA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 7,66 MP PENTRU COSNTRUIRE BALCON

HCL NR.24 PE 2019 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A UNUI TEREN DE 4,80 MP SI CONCESIONAREA DIRECTA PENTRU CONSTRUIRE BALCON

HCL NR.25 PE 2019 PRIVIND APROBARE DTE OBIECTIV DE INVESTITII MULTIFUNCTIONALA CU ALIMENTATOR RADF

HCL NR.26 PE 2019 PRIVIND ACORDAREA AJUTOR DE URGENȚĂ SOLICITANTULUI VÎRLAN ELENA ÎN VEDEREA RECONSTRUCȚIEI LOCUINȚEI DISTRUSE DE INCENDIUL PRODUS ÎN DATA DE 15 MARTIE 2019

HCL NR.27 PE 2019 PRIVIND PRELUNGIRE CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

HCL NR.28 PE 2019 PRIVIND APROBARE DTE CORTINĂ SALĂ DE SPECTACOL

HCL NR.29 PE 2019 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MAI 2019

HCL NR.30 PE 2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII

HCL NR.31 PE 2019 PRIVIND APROBAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT PENTRU REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII

HCL NR.32 PE 2019 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 1384857 LEI DIN EXCEDENTULUI ANULUI 2018 PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

HCL NR.33 PE 2019 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2019

HCL NR.34 PE 2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, AL INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR DE SUBORDONARE LOCALA

HCL NR.35 PE 2019 PRIVIND STABILIREA NUMARULUI DE ASISTENTI PERSONALI PE ANUL 2019

HCL NR.36 PE 2019 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.39 DIN 2016

HCL NR.37 PE 2019 PRIVIND APROBAREA SUSȚINERII FINANCIARE A AFC BĂBENI PE ANUL 2019

HCL NR.38 PE 2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI ITL PE ANUL 2020

HCL NR.39 PE 2019 PRIVIND APROBAREA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORASULUI BĂBENI

HCL NR.40 PE 2019 PRIVIND SOLUTIONAREA PLANGERII PREALABILE DEPUSE DE ION IANCU IMPOTRIVA HCL NR.105 PE 2018

HCL NR.41 DIN 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IUNIE 2019

HCL NR.42 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PENTRU TRIMESTRUL I 2019

HCL NR.43 DIN 2019 PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.6189 DIN 16 SEPTEMBRIE 2003, ÎNCHEIAT CU ARSENE MARIA

HCL NR.44 DIN 2019 PRIVIND ACTUALIZAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE INSTITUITA PENTRU BENEFICIARII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII CU OPERATORUL DE SALUBRIZARE

HCL NR.45 DIN 2019 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IULIE 2019

HCL NR.46 DIN 2019 PRIVITOR LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AFERENTI UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII

HCL NR.47 DIN 2019 PRIVITOR LA PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT CU SC ORANGE ROMANIA SA

HCL NR.48 DIN 2019 PRIVITOR LA DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL ORASULUI BABENI

HCL NR.49 DIN 2019 PRIVITOR LA TRECEREA UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT IN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE SI CASARII

HCL NR.50 DIN 2019 PRIVITOR LA EXPRIMAREA INTENTIEI DE A NU CUMPARA ACTIUNILE DETINUTE DE COMUNA ROESTI LA APAVIL SA

HCL NR.51 DIN 2019 PRIVITOR LA PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PANA LA DATA DE 01 AUGUST 2019

HCL NR.52 DIN 2019 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII FINANTATA DIN ACESTA PENTRU ANUL 2019

HCL NR.53 DIN 2019 PRIVITOR LA ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA AUGUST 2019

HCL NR.54 DIN 2019 PRIVITOR LA MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE

HCL NR.55 DIN 2019 PRIVITOR LA MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 ȘI ANEXEI NR.2 LA HCL NR.76 DIN 2006

HCL NR.56 DIN 2019 PRIVITOR LA MODIFICAREA HCL NR.100 DIN 2014

HCL NR.57 DIN 2019 PRIVITOR LA APROBARE INDICATORI OBIECTIV DE INVESTITII

HCL NR.58 DIN 2019 PRIVITOR LA MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.97 DIN 2017

HCL NR.59 DIN 2019 PRIVITOR LA MANDATARE REPREZENTANT ORAȘ BĂBENI ÎN ADI „APA VÂLCEA”

HCL NR.60 DIN 2019 PRIVITOR LA PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

HCL NR.61 DIN 2019 PRIVITOR LA APROBAREA DELEGĂRII PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE LA NIVELUL ORAȘULUI BĂBENI

HCL NR.62 DIN 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2019

HCL NR.63 DIN 2019 PRIVIND SCOATEREA DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII

ANEXE LA HCL NR.63 DIN 2019

HCL NR.64 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE PE TRIM. II 2019

HCL NR.65 DIN 2019 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII UNOR DRUMURI DE INTERES LOCAL

HCL NR.66 DIN 2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR.56 DIN 2017

HCL NR.67 DIN 2019 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA FESTIVALULUI FOLCLORIC

HCL NR.68 DIN 2019 PRIVIND AJUSTAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATILE DE SALUBRIZARE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 SEPTEMBRIE 2019

HCL NR.69 DIN 2019 PRIVIND ACTUALIZAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE, INCEPÂND CU DATA DE 01 SEPTEMBRIE 2019

HCL NR.70 DIN 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI SEDINTEI DIN 11 SEPTEMBRIE 2019

HCL NR.71 DIN 2019 PRIVIND MODIFICAREA CAIETUL DE SARCINI, A REGULAMENTULUI SI CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

HCL NR.72 DIN 2019 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2019

HCL NR.73 DIN 2019 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CL BĂBENI ÎN CA AL LICEULUI GEORGE ȚĂRNEA BĂBENI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 2020

HCL NR.74 DIN 2019 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CL BĂBENI ÎN CA AL ȘCOLII GIMNAZIALE SAT VALEA MARE, ORAȘ BĂBENI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

HCL NR.75 DIN 2019 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CL BĂBENI ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SAT VALEA MARE, ORAȘ BĂBENI

HCL NR.76 DIN 2019 PRIVIND VALIDAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2019, APROBATĂ PRIN DISPOZIŢIA NR.278 DIN 2019

HCL NR.77 DIN 2019 PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI TEHNICE DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE AL ACESTEIA

HCL NR.78 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII ORAȘULUI BĂBENI LA MĂSURA 1 CU PROIECTUL FESTIVALUL PESCARILOR LA BĂBENI

HCL NR.79 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII CĂTRE OPERATORUL REGIONAL APAVIL S.A A UNOR BUNURI

HCL NR.80 DIN 2019 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNOR SPAȚII CĂTRE APIA

HCL NR.81 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACORD DE COLABORARE CU ECOSMART UNION SA ȘI ORAȘUL BĂBENI ÎN VEDEREA GESTIUNII DEȘEURILOR DE AMBALAJE

HCL NR.82 DIN 2019 PRIVIND TRECEREA UNUI BUN DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORAȘULUI BĂBENI ÎN DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI BĂBENI

HCL NR.83 DIN 2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.76 DIN 2006

HCL NR.84 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE A UNOR BUNURI DIN PATRIMONIUL ORAȘULUI BĂBENI ÎN VEDEREA CASĂRII ȘI, DUPĂ CAZ, VALORIFICĂRII

HCL NR.103 DIN 2019 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA IANUARIE 2020

HCL NR.104 DIN 2019 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL VÂLCEA A TERENURILOR

HCL NR.105 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL CARE SE VOR EFECTUA DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ÎN ANUL 2020

HCL NR.106 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ

HCL NR.107 DIN 2019 PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI ORAȘULUI BĂBENI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „APA VÂLCEA”

HCL NR.108 DIN 2019 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI BĂBENI ȘI DIN SERVICIILE DE SUBORDONARE LOCALĂ

HCL NR.109 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.218 IANUARIE 2016

HCL NR.110 DIN 2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI PENTRU ANUL 2019

Despre Orașul Băbeni

2019

HCL NR.1 PE 2019 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA FEBRUARIE 2019

HCL NR.2 PE 2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

HCL NR.3 PE 2019 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 878.550 LEI, RĂMASĂ NEUTILIZATĂ ÎN ANUL 2019, PENTRU FINANȚAREA PROIECTULUI SISTEM

HCL NR.4 PE 2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL CARE SE VOR EFECTUA DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL PENTRU ANUL 2019

HCL NR.5 PE 2019 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.36 DIN 2018

HCL NR.6 PE 2019 PRIVIND CONCESIONAREA DIRECTĂ A UNUI SUPRAFAȚĂ DE 19 MP PENTRU CONSTRUIRE BALCON

HCL NR.7 PE 2019 PRIVND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.5610 DIN 2007, ÎNCHEIAT CU DOAMNA DÎRLESCU IONELA

HCL NR.8 PE 2019 PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE REPREZENTARE IN INSTANȚĂ ÎN DOSARUL NR.2925 90 2016 AL TRIBUNALULUI VÂLCEA

HCL NR.9 PE 2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR.76 DIN 2006

HCL NR.10 PE 2019 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.100 DIN 2014

HCL NR.11 PE 2019 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA MARTIE 2019

HCL NR.12 PE 2019 PRIVIND ADERAREA ORAȘULUI BĂBENI LA SOCIETATEA NAȚIONĂ DE CRUCE ROȘIE

HCL NR.13 PE 2019 PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI ORAȘULUI BĂBENI SĂ APROBE MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIC SI STATUTULUI ADI APA VÂLCEA

HCL NR.14 PE 2019 PRIVIND SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI ÎMPOTRIVA HCL NR.7 DIN 2019

HCL NR.15 PE 2019 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE PENTRU ANUL 2018

HCL NR.16 PE 2019 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU CMI COVRESCU ADRIANA ELENA

HCL NR.17 PE 2019 PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI ASUPRA SITUAȚIEI GESTIONĂRII BUNURILOR PENTRU ANUL 2018

HCL NR.18 PE 2019 PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PRIMARULUI PRIVIND STAREA SOCIALĂ, ECONOMICĂ ȘI DE MEDIU

HCL NR.19 PE 2019 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.100 DIN 2014

HCL NR.20 PE 2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII

HCL NR.21 PE 2019 PRIVIND SOLUTIONAREA CONTESTATIEI DEPUSE DE DOAMNA PAPOIU ELENA IMPOTRIVA HCL NR.105 DIN 2018

HCL NR.22 PE 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA APRILIE 2019

HCL NR.23 PE 2019 PRIVIND CONCESIONAREA DIRECTA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 7,66 MP PENTRU COSNTRUIRE BALCON

HCL NR.24 PE 2019 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A UNUI TEREN DE 4,80 MP SI CONCESIONAREA DIRECTA PENTRU CONSTRUIRE BALCON

HCL NR.25 PE 2019 PRIVIND APROBARE DTE OBIECTIV DE INVESTITII MULTIFUNCTIONALA CU ALIMENTATOR RADF

HCL NR.26 PE 2019 PRIVIND ACORDAREA AJUTOR DE URGENȚĂ SOLICITANTULUI VÎRLAN ELENA ÎN VEDEREA RECONSTRUCȚIEI LOCUINȚEI DISTRUSE DE INCENDIUL PRODUS ÎN DATA DE 15 MARTIE 2019

HCL NR.27 PE 2019 PRIVIND PRELUNGIRE CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

HCL NR.28 PE 2019 PRIVIND APROBARE DTE CORTINĂ SALĂ DE SPECTACOL

HCL NR.29 PE 2019 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MAI 2019

HCL NR.30 PE 2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII

HCL NR.31 PE 2019 PRIVIND APROBAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT PENTRU REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII

HCL NR.32 PE 2019 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 1384857 LEI DIN EXCEDENTULUI ANULUI 2018 PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

HCL NR.33 PE 2019 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2019

HCL NR.34 PE 2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, AL INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR DE SUBORDONARE LOCALA

HCL NR.35 PE 2019 PRIVIND STABILIREA NUMARULUI DE ASISTENTI PERSONALI PE ANUL 2019

HCL NR.36 PE 2019 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.39 DIN 2016

HCL NR.37 PE 2019 PRIVIND APROBAREA SUSȚINERII FINANCIARE A AFC BĂBENI PE ANUL 2019

HCL NR.38 PE 2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI ITL PE ANUL 2020

HCL NR.39 PE 2019 PRIVIND APROBAREA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORASULUI BĂBENI

HCL NR.40 PE 2019 PRIVIND SOLUTIONAREA PLANGERII PREALABILE DEPUSE DE ION IANCU IMPOTRIVA HCL NR.105 PE 2018

HCL NR.41 DIN 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IUNIE 2019

HCL NR.42 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PENTRU TRIMESTRUL I 2019

HCL NR.43 DIN 2019 PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.6189 DIN 16 SEPTEMBRIE 2003, ÎNCHEIAT CU ARSENE MARIA

HCL NR.44 DIN 2019 PRIVIND ACTUALIZAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE INSTITUITA PENTRU BENEFICIARII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII CU OPERATORUL DE SALUBRIZARE

HCL NR.45 DIN 2019 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IULIE 2019

HCL NR.46 DIN 2019 PRIVITOR LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AFERENTI UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII

HCL NR.47 DIN 2019 PRIVITOR LA PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT CU SC ORANGE ROMANIA SA

HCL NR.48 DIN 2019 PRIVITOR LA DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL ORASULUI BABENI

HCL NR.49 DIN 2019 PRIVITOR LA TRECEREA UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT IN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE SI CASARII

HCL NR.50 DIN 2019 PRIVITOR LA EXPRIMAREA INTENTIEI DE A NU CUMPARA ACTIUNILE DETINUTE DE COMUNA ROESTI LA APAVIL SA

HCL NR.51 DIN 2019 PRIVITOR LA PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PANA LA DATA DE 01 AUGUST 2019

HCL NR.52 DIN 2019 PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII FINANTATA DIN ACESTA PENTRU ANUL 2019

HCL NR.53 DIN 2019 PRIVITOR LA ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA AUGUST 2019

HCL NR.54 DIN 2019 PRIVITOR LA MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE

HCL NR.55 DIN 2019 PRIVITOR LA MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 ȘI ANEXEI NR.2 LA HCL NR.76 DIN 2006

HCL NR.56 DIN 2019 PRIVITOR LA MODIFICAREA HCL NR.100 DIN 2014

HCL NR.57 DIN 2019 PRIVITOR LA APROBARE INDICATORI OBIECTIV DE INVESTITII

HCL NR.58 DIN 2019 PRIVITOR LA MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.97 DIN 2017

HCL NR.59 DIN 2019 PRIVITOR LA MANDATARE REPREZENTANT ORAȘ BĂBENI ÎN ADI „APA VÂLCEA”

HCL NR.60 DIN 2019 PRIVITOR LA PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

HCL NR.61 DIN 2019 PRIVITOR LA APROBAREA DELEGĂRII PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE LA NIVELUL ORAȘULUI BĂBENI

HCL NR.62 DIN 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2019

HCL NR.63 DIN 2019 PRIVIND SCOATEREA DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII

ANEXE LA HCL NR.63 DIN 2019

HCL NR.64 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE PE TRIM. II 2019

HCL NR.65 DIN 2019 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII UNOR DRUMURI DE INTERES LOCAL

HCL NR.66 DIN 2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR.56 DIN 2017

HCL NR.67 DIN 2019 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA FESTIVALULUI FOLCLORIC

HCL NR.68 DIN 2019 PRIVIND AJUSTAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATILE DE SALUBRIZARE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 SEPTEMBRIE 2019

HCL NR.69 DIN 2019 PRIVIND ACTUALIZAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE, INCEPÂND CU DATA DE 01 SEPTEMBRIE 2019

HCL NR.70 DIN 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI SEDINTEI DIN 11 SEPTEMBRIE 2019

HCL NR.71 DIN 2019 PRIVIND MODIFICAREA CAIETUL DE SARCINI, A REGULAMENTULUI SI CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

HCL NR.72 DIN 2019 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2019

HCL NR.73 DIN 2019 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CL BĂBENI ÎN CA AL LICEULUI GEORGE ȚĂRNEA BĂBENI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 2020

HCL NR.74 DIN 2019 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CL BĂBENI ÎN CA AL ȘCOLII GIMNAZIALE SAT VALEA MARE, ORAȘ BĂBENI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

HCL NR.75 DIN 2019 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CL BĂBENI ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SAT VALEA MARE, ORAȘ BĂBENI

HCL NR.76 DIN 2019 PRIVIND VALIDAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2019, APROBATĂ PRIN DISPOZIŢIA NR.278 DIN 2019

HCL NR.77 DIN 2019 PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI TEHNICE DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE AL ACESTEIA

HCL NR.78 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII ORAȘULUI BĂBENI LA MĂSURA 1 CU PROIECTUL FESTIVALUL PESCARILOR LA BĂBENI

HCL NR.79 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII CĂTRE OPERATORUL REGIONAL APAVIL S.A A UNOR BUNURI

HCL NR.80 DIN 2019 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNOR SPAȚII CĂTRE APIA

HCL NR.81 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACORD DE COLABORARE CU ECOSMART UNION SA ȘI ORAȘUL BĂBENI ÎN VEDEREA GESTIUNII DEȘEURILOR DE AMBALAJE

HCL NR.82 DIN 2019 PRIVIND TRECEREA UNUI BUN DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORAȘULUI BĂBENI ÎN DOMENIUL PRIVAT AL ORAȘULUI BĂBENI

HCL NR.83 DIN 2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.76 DIN 2006

HCL NR.84 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE A UNOR BUNURI DIN PATRIMONIUL ORAȘULUI BĂBENI ÎN VEDEREA CASĂRII ȘI, DUPĂ CAZ, VALORIFICĂRII

HCL NR.103 DIN 2019 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA IANUARIE 2020

HCL NR.104 DIN 2019 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL VÂLCEA A TERENURILOR

HCL NR.105 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL CARE SE VOR EFECTUA DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ÎN ANUL 2020

HCL NR.106 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ

HCL NR.107 DIN 2019 PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI ORAȘULUI BĂBENI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „APA VÂLCEA”

HCL NR.108 DIN 2019 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI BĂBENI ȘI DIN SERVICIILE DE SUBORDONARE LOCALĂ

HCL NR.109 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.218 IANUARIE 2016

HCL NR.110 DIN 2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI PENTRU ANUL 2019

Politici

Vremea