PRIMARIA ORAȘULUI BĂBENI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Hotărâri ale Consiliului Local

 

2020

HCL NR.1 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07 IANUARIE 2020

HCL NR.1 DIN 2020 privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2020

HCL NR.1 DIN 2020 privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2020

HCL NR.2 DIN 2020 privind constituire comisii de specialitate

HCL NR.3 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 188.000 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI PE ANUL 2019 PENTRU ACOPERIREA TEMPORARĂ A GOLURILOR DE CASĂ

HCL NR.3 privind aprobare obiectiv de investitii extindere gaze

HCL NR.4 DIN 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna decembrie 2020

HCL NR.4 DIN 2020 PRIVIND CONSTATARE INCETARE DE DREPT MANDAT CONSILIER LOCAL

HCL NR.5 DIN 2020 privind alegere viceprimar

HCL NR.5 DIN 2020 PRIVIND VALIDARE MANDAT SUPLEANT

HCL NR.6 DIN 2020 PRIVIND MODIFICARE HCL NR. 6 DIN 2016

HCL NR.6 DIN 2020 privind rectificare buget local si lista de investitii pe anul 2020

HCL NR.7 DIN 2020 privind aprobare proiect retea scolara

HCL NR.7 DIN 2020 PRIVIND CONSTATARE INCETARE DE DREPT MANDAT CONSILIER LOCAL

HCL NR.8 DIN 2020 aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investitii extinderea retea de gaze

HCL NR.8 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA FEBRUARIE 2020

HCL NR.9 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

HCL NR.9 DIN 2020 privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2021

HCL NR.10 DIN 2020 desemnarea reprezentanților Consiliului Local al oraşului Băbeni în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale sat Valea Mare, oraș Băbeni pentru anul școlar 2020 2021

HCL NR.10 DIN 2020 PRIVIND UTILIZARE EXCEDENT PROIECT SISTEM

HCL NR.11 DIN 2020 desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al oraşului Băbeni în Consiliul de Administraţie al Liceului George Țărnea Băbeni pentru anul școlar 2020 2021

HCL NR.11 DIN 2020 PRIVIND ADERAREA ORASULUI BABENI LA ACOR ROMANIA

HCL NR.12 DIN 2020 PRIVIND ADERAREA ORASULUI BABENI LA SERVICIUL DE AUDIT SIBIU

HCL NR.12 DIN 2020 privind aprobare cont de executie trimestrul al III lea 2020

HCL NR.13 DIN 2020 PRIVIND INSUSIRE ACORD DE COOPERARE ACOR SIBIU

HCL NR.13 DIN 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Băbeni nr.97 din 11 decembrie 2007

HCL NR.14 DIN 2020 PRIVIND APROBARE CONTRIBUȚIE LA ACOR SIBIU

HCL NR.14 DIN 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.30 din 27 martie 2013

HCL NR.15 DIN 2020 PRIVIND DELEGARE GESTIUNE SERVICIU DE SALUBRIZARE

HCL NR.15 DIN 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.75 din 19 noiembrie 2012

ANEXA NR.1 LA HCL NR.15 DIN 2020 – STUDIU DE OPORTUNITATE

ANEXA NR.2 LA HCL NR.15 DIN 2020-CAIET DE SARCINI

ANEXA NR.3 LA HCL NR.15 DIN 2020 – REGULAMENT

ANEXA NR.4 LA HCL NR.15 DIN 2020 – CONTRACT DE DELEGARE

HCL NR.16 DIN 2020 PRIVIND APROBARE REGULAMENT DE ORDINE PUBLICA SI GOSPODARIRE

ANEXA LA HCL NR.16 DIN 2020 – REGULAMENT

HCL NR.16 DIN 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.26 din 23 februarie 2016 privitor la înființarea Asociației Fotbal Club Băbeni

HCL NR.17 DIN 2020 privind mandatarea reprezentantului orașului Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea

HCL NR.17 DIN 2020 PRIVIND TRECERE BUN DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT

HCL NR.18 DIN 2020 privind mandatarea reprezentantului orașului Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea

HCL NR.18 DIN 2020 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.76 DIN 2006

HCL NR.19 DIN 2020 PRIVIND PUNERE TEREN LA DISPOZITIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR

HCL NR.19 DIN 2020 privind reorganizarea Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al acesteia

HCL NR.20 DIN 2020 privind solicitarea către Guvernul României de trecere, cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului in domeniul public al orasului

HCL NR.20 DIN 2020 PRIVIND VALIDARE MANDAT SUPLEANT

HCL NR.21 DIN 2020 privind concesionarea directă a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Băbeni, în vederea construirii unui balcon, pe durata existenței construcției

HCL NR.21 DIN 2020 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.6 DIN 2016

HCL NR.22 DIN 2020 privind darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, a unui teren în suprafață de 700 mp, aparținând domeniului public al orașului Băbeni, către TRANSGAZ SA

HCL NR.22 DIN 2020 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MARTIE 2020

HCL NR.23 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE PENTRU ANUL 2019

HCL NR.23 DIN 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţii Amenajare balcoane cu închideri din tâmplărie termopan la Dispensarul medical uman din orașul Băbeni

HCL NR.24 DIN 2020 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.13533 DIN 23.11.2004 ÎNCHEIAT CU CMI DR. COVRESCU ADRIANA-ELENA, PÂNĂ LA DATA DE 31 IANUARIE 2021

HCL NR.24 DIN 2020 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2020

HCL NR.25 DIN 2020 PRIVIND APROBARE INDICATORI OBIECTIVE DE INVESTITII

ANEXE NR.1-6 LA HCL NR.25 DIN 2020

HCL NR.25 DIN 2020 privind aprobare PUD

HCL NR.26 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTELOR TEHNICE DE EXECUȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI UNOR OBIECTIVE DE INVESTIŢII

HCL NR.27 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT PENTRU REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE INVESTIŢII

HCL NR.28 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 294.726 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI PE ANUL 2019 PENTRU FINANȚAREA UNOR CHELTUIELI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

HCL NR.29 DIN 2020 PRIVIND APROBARE BUGET LOCAL 2020

ANEXELE NR.1-10 LA HCL NR.29 DIN 2020

HCL NR.30 DIN 2020 PRIVIND STABILIREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI PENTRU ANUL 2020

HCL NR.31 DIN 2020 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCȚII

HCL NR.32 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA SUSŢINERII FINANCIARE A ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB BĂBENI PENTRU ANUL CALENDARISTIC 2020

HCL NR.33 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA APRILIE 2020

HCL NR.34 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ”SISTEM SUPRAVEGHERE ORAȘUL BĂBENI”

HCL NR.35 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.30 DIN 25 APRILIE 2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI UNOR OBIECTIVE DE INVESTIŢII

HCL NR.36 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI LOCAL SI A BUGETULUI CASEI DE CULTURA PENTRU ANUL 2020

HCL NR.37 DIN 2020 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCTII

ANEXA NR.1 LA HCL NR.37- ORGANIGRAMA

ANEXA NR.2 LA HCL NR.37 – STAT DE FUNCTII

HCL NR.38 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE RESPECTIV A SCOATERII DIN UZ A BUNURILOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DIN PATRIMONIUL ORAȘULUI BĂBENI

HCL NR.39 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.38 DIN 25 APRILIE 2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR TAXELOR SI A ALTOR SUME PENTRU ANUL 2020

HCL NR.40 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL 2020

HCL NR.41 DIN 2020 PRIVIND APROBARE DOCUMENTE ATRIBUIRE CONTRACT DELEGARE CONCESIUNE SERVICIU DE SALUBRIZARE JUDEȚ VÂLCEA

HCL NR.42 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MAI 2020

HCL NR.43 DIN 2020 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR PENTRU ANUL FISCAL 2021

HCL NR.44 DIN 2020 PRIVIND APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SPCLEP BĂBENI

HCL NR.45 DIN 2020 PRIVIND APROBARE SF RIGOLA BETONATA

HCL NR.46 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM.I 2020

HCL NR.47 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII FINANTATA DIN ACESTA PE 2020

ANEXA LA HCL NR.47 DIN 2020 – LISTA DE INVESTITII

HCL NR.48 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IUNIE 2020

HCL NR.49 DIN 2020 PRIVIND CONSTATARE INCETARE MANDAT CONSILIER LOCAL

HCL NR.50 DIN 2020 PRIVIND ACTUALIZARE ROF APARAT PRIMAR

ANEXA LA HCL NR.50- ROF APARAT PRIMAR

HCL NR.51 DIN 2020 PRIVIND APROBARE PUZ

HCL NR.52 DIN 2020 PRIVIND APROBARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA

HCL NR.53 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII

ANEXA LA HCL NR.53 – DOCUMENTATIE

HCL NR.54 DIN 2020 PRIVIND ACHIZITIONARE SERVICII DE REPREZENTARE IN INSTANTA

ANEXA LA HCL NR.54 – LISTA DE INVESTITII

HCL NR.55 DIN 2020 PRIVIND VALIDARE MANDAT SUPLEANT

HCL NR.56 DIN 2020 PRIVITOR LA ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ PENTRU LUNA IULIE 2020

HCL NR.57 DIN 2020 PRIVITOR LA MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.74 DIN 26 SEPTEMBRIE 2019

HCL NR.58 DIN 2020 PRIVITOR LA MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.75 DIN 19 NOIEMBRIE 2012

HCL NR.59 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR NECESARE DEMARĂRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDEȚUL VÂLCEA

HCL NR.60 DIN 2020 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI NR.76 DIN 2006

HCL NR.61 DIN 2020 PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.742 DIN 09 FEBRUARIE 2001, ÎNCHEIAT CU SC RONEXPORT SRL, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 IUNIE 2020

HCL NR.62 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL

HCL NR.63 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ CĂTRE OMV PETROM S.A., A UNOR BUNURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL ORAȘULUI BĂBENI

HCL NR.64 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.89 DIN 2019

HCL NR.65 DIN 2020 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.6 DIN 2016

HCL NR.66 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII

ANEXA LA HCL NR.66-LISTA DE INVESTITII

HCL NR.67 DIN 2020 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.27 DIN 2020

HCL NR.68 DIN 2020 PRIVITOR LA CONSTATARE INCETARE MANDAT CONSILIER LOCAL BARBU ALEXANDRU

HCL NR.69 DIN 2020 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.1 DIN 2016

HCL NR.70 DIN 2020 PRIVIND VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL DIDIU ION

HCL NR.71 DIN 2020 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.6 DIN 2016

HCL NR.72 DIN 2020 PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNA AUGUST 2020

HCL NR.73 DIN 2020 PRIVITOR LA APROBARE CONT DE EXECUTIE TRIM.II 2020

ANEXA LA HCL NR.73 – CONT DE EXECUTIE TRIM.II 2020

HCL NR.74 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020

HCL NR.75 DIN 2020 PRIVIND ACHIZITIONARE SERVICII DE REPREZENTARE JURIDICA

HCL NR.76 DIN 2020 PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATURII STRADALE A ORAȘULUI BĂBENI

ANEXA LA HCL NR.76 – NOMENCLATOR STRADAL 2020

HCL NR.77 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PROPRIU PRIVIND CIRCULAȚIA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI CARE SE SUPUN DEZBATERII ȘI APROBĂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI

ANEXA LA HCL NR.77 – REGULAMENT CIRCULATIE PROIECTE DE HOTARARI

HCL NR.78 DIN 2020 PRIVIND PARTICIPAREA ORAȘULUI BĂBENI CA MEMBRU FONDATOR AL PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIAȚIEI DE ACȚIUNE LOCALĂ OLT MIJLOCIU

HCL NR.79 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII DE CATRE ORAȘUL BABENI A PROIECTULUI WIFI4EU PROMOVAREA CONECTIVITATII LA INTERNET IN COMUNITATILE LOCALE

HCL NR.80 DIN 2020 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ACHIZITIONARE AUTOSANITARA IN ORASUL BABENI

HCL NR.81 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2020

HCL NR.82 DIN 2020 PRIVIND ACHIZITIONARE SERVICII DE REPREZENTARE IN INSTANTA

HCL NR.83 DIN 2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL LICEULUI GEORGE ȚĂRNEA BĂBENI

HCL NR.84 DIN 2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE SAT VALEA MARE, ORAȘ BĂBENI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

HCL NR.85 DIN 2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SAT VALEA MARE, ORAȘ BĂBENI

HCL NR.86 DIN 2020 PRIVIND VALIDAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI PENTRU ANUL 2020, APROBATĂ PRIN DISPOZIŢIA PRIMARULUI ORAŞULUI BĂBENI NR.279 DIN 03 SEPTEMBRIE 2020

HCL NR.87 DIN 2020 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.13287 DIN 12 NOIEMBRIE 2004 ÎNCHEIAT CU CMI DR. STURZU V. VALENTINA, PÂNĂ LA DATA DE 15 OCTOMBRIE 2022

HCL NR.88 DIN 2020 PRIVIND MODIFICARE ȘI COMPLETARE HCL NR.81 DIN 2018

ANEXELE NR.1-9 LA HCL NR.88 – ILUMINAT PUBLIC

HCL NR.89 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PENTRU ANUL 2020

HCL NR.90 DIN 2020 PRIVIND SUPLIMENTAREA CU SUMA DE 500.000 DE LEI A CREDITELOR DE ANGAJAMENT PENTRU ANUL 2020 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL

ANEXA LA HCL NR.90 – LISTA DE INVESTITII RECTIFICATA

HCL NR.91 DIN 2020 aprobarea proiectului tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ” Construire Creșă strada Dragoș Vrânceanu, orașul Băbeni, județul Vâlcea”

HCL NR.92 DIN 2020 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.80 DIN 2020

HCL NR.93 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PE 2020

Hotărâri ale Consiliului Local

2020

HCL NR.1 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07 IANUARIE 2020

HCL NR.1 DIN 2020 privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2020

HCL NR.1 DIN 2020 privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2020

HCL NR.2 DIN 2020 privind constituire comisii de specialitate

HCL NR.3 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 188.000 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI PE ANUL 2019 PENTRU ACOPERIREA TEMPORARĂ A GOLURILOR DE CASĂ

HCL NR.3 privind aprobare obiectiv de investitii extindere gaze

HCL NR.4 DIN 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna decembrie 2020

HCL NR.4 DIN 2020 PRIVIND CONSTATARE INCETARE DE DREPT MANDAT CONSILIER LOCAL

HCL NR.5 DIN 2020 privind alegere viceprimar

HCL NR.5 DIN 2020 PRIVIND VALIDARE MANDAT SUPLEANT

HCL NR.6 DIN 2020 PRIVIND MODIFICARE HCL NR. 6 DIN 2016

HCL NR.6 DIN 2020 privind rectificare buget local si lista de investitii pe anul 2020

HCL NR.7 DIN 2020 privind aprobare proiect retea scolara

HCL NR.7 DIN 2020 PRIVIND CONSTATARE INCETARE DE DREPT MANDAT CONSILIER LOCAL

HCL NR.8 DIN 2020 aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investitii extinderea retea de gaze

HCL NR.8 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA FEBRUARIE 2020

HCL NR.9 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

HCL NR.9 DIN 2020 privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2021

HCL NR.10 DIN 2020 desemnarea reprezentanților Consiliului Local al oraşului Băbeni în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale sat Valea Mare, oraș Băbeni pentru anul școlar 2020 2021

HCL NR.10 DIN 2020 PRIVIND UTILIZARE EXCEDENT PROIECT SISTEM

HCL NR.11 DIN 2020 desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al oraşului Băbeni în Consiliul de Administraţie al Liceului George Țărnea Băbeni pentru anul școlar 2020 2021

HCL NR.11 DIN 2020 PRIVIND ADERAREA ORASULUI BABENI LA ACOR ROMANIA

HCL NR.12 DIN 2020 PRIVIND ADERAREA ORASULUI BABENI LA SERVICIUL DE AUDIT SIBIU

HCL NR.12 DIN 2020 privind aprobare cont de executie trimestrul al III lea 2020

HCL NR.13 DIN 2020 PRIVIND INSUSIRE ACORD DE COOPERARE ACOR SIBIU

HCL NR.13 DIN 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Băbeni nr.97 din 11 decembrie 2007

HCL NR.14 DIN 2020 PRIVIND APROBARE CONTRIBUȚIE LA ACOR SIBIU

HCL NR.14 DIN 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.30 din 27 martie 2013

HCL NR.15 DIN 2020 PRIVIND DELEGARE GESTIUNE SERVICIU DE SALUBRIZARE

HCL NR.15 DIN 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.75 din 19 noiembrie 2012

ANEXA NR.1 LA HCL NR.15 DIN 2020 – STUDIU DE OPORTUNITATE

ANEXA NR.2 LA HCL NR.15 DIN 2020-CAIET DE SARCINI

ANEXA NR.3 LA HCL NR.15 DIN 2020 – REGULAMENT

ANEXA NR.4 LA HCL NR.15 DIN 2020 – CONTRACT DE DELEGARE

HCL NR.16 DIN 2020 PRIVIND APROBARE REGULAMENT DE ORDINE PUBLICA SI GOSPODARIRE

ANEXA LA HCL NR.16 DIN 2020 – REGULAMENT

HCL NR.16 DIN 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.26 din 23 februarie 2016 privitor la înființarea Asociației Fotbal Club Băbeni

HCL NR.17 DIN 2020 privind mandatarea reprezentantului orașului Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea

HCL NR.17 DIN 2020 PRIVIND TRECERE BUN DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT

HCL NR.18 DIN 2020 privind mandatarea reprezentantului orașului Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea

HCL NR.18 DIN 2020 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.76 DIN 2006

HCL NR.19 DIN 2020 PRIVIND PUNERE TEREN LA DISPOZITIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR

HCL NR.19 DIN 2020 privind reorganizarea Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al acesteia

HCL NR.20 DIN 2020 privind solicitarea către Guvernul României de trecere, cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului in domeniul public al orasului

HCL NR.20 DIN 2020 PRIVIND VALIDARE MANDAT SUPLEANT

HCL NR.21 DIN 2020 privind concesionarea directă a unui teren aparținând domeniului privat al orașului Băbeni, în vederea construirii unui balcon, pe durata existenței construcției

HCL NR.21 DIN 2020 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.6 DIN 2016

HCL NR.22 DIN 2020 privind darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, a unui teren în suprafață de 700 mp, aparținând domeniului public al orașului Băbeni, către TRANSGAZ SA

HCL NR.22 DIN 2020 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MARTIE 2020

HCL NR.23 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE PENTRU ANUL 2019

HCL NR.23 DIN 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţii Amenajare balcoane cu închideri din tâmplărie termopan la Dispensarul medical uman din orașul Băbeni

HCL NR.24 DIN 2020 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.13533 DIN 23.11.2004 ÎNCHEIAT CU CMI DR. COVRESCU ADRIANA-ELENA, PÂNĂ LA DATA DE 31 IANUARIE 2021

HCL NR.24 DIN 2020 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2020

HCL NR.25 DIN 2020 PRIVIND APROBARE INDICATORI OBIECTIVE DE INVESTITII

ANEXE NR.1-6 LA HCL NR.25 DIN 2020

HCL NR.25 DIN 2020 privind aprobare PUD

HCL NR.26 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTELOR TEHNICE DE EXECUȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI UNOR OBIECTIVE DE INVESTIŢII

HCL NR.27 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA CREDITELOR DE ANGAJAMENT PENTRU REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE INVESTIŢII

HCL NR.28 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 294.726 LEI DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI PE ANUL 2019 PENTRU FINANȚAREA UNOR CHELTUIELI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

HCL NR.29 DIN 2020 PRIVIND APROBARE BUGET LOCAL 2020

ANEXELE NR.1-10 LA HCL NR.29 DIN 2020

HCL NR.30 DIN 2020 PRIVIND STABILIREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI PENTRU ANUL 2020

HCL NR.31 DIN 2020 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCȚII

HCL NR.32 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA SUSŢINERII FINANCIARE A ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB BĂBENI PENTRU ANUL CALENDARISTIC 2020

HCL NR.33 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA APRILIE 2020

HCL NR.34 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ”SISTEM SUPRAVEGHERE ORAȘUL BĂBENI”

HCL NR.35 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.30 DIN 25 APRILIE 2019 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI UNOR OBIECTIVE DE INVESTIŢII

HCL NR.36 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI LOCAL SI A BUGETULUI CASEI DE CULTURA PENTRU ANUL 2020

HCL NR.37 DIN 2020 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCTII

ANEXA NR.1 LA HCL NR.37- ORGANIGRAMA

ANEXA NR.2 LA HCL NR.37 – STAT DE FUNCTII

HCL NR.38 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE RESPECTIV A SCOATERII DIN UZ A BUNURILOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DIN PATRIMONIUL ORAȘULUI BĂBENI

HCL NR.39 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.38 DIN 25 APRILIE 2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR TAXELOR SI A ALTOR SUME PENTRU ANUL 2020

HCL NR.40 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL 2020

HCL NR.41 DIN 2020 PRIVIND APROBARE DOCUMENTE ATRIBUIRE CONTRACT DELEGARE CONCESIUNE SERVICIU DE SALUBRIZARE JUDEȚ VÂLCEA

HCL NR.42 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA MAI 2020

HCL NR.43 DIN 2020 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR PENTRU ANUL FISCAL 2021

HCL NR.44 DIN 2020 PRIVIND APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SPCLEP BĂBENI

HCL NR.45 DIN 2020 PRIVIND APROBARE SF RIGOLA BETONATA

HCL NR.46 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE TRIM.I 2020

HCL NR.47 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII FINANTATA DIN ACESTA PE 2020

ANEXA LA HCL NR.47 DIN 2020 – LISTA DE INVESTITII

HCL NR.48 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA IUNIE 2020

HCL NR.49 DIN 2020 PRIVIND CONSTATARE INCETARE MANDAT CONSILIER LOCAL

HCL NR.50 DIN 2020 PRIVIND ACTUALIZARE ROF APARAT PRIMAR

ANEXA LA HCL NR.50- ROF APARAT PRIMAR

HCL NR.51 DIN 2020 PRIVIND APROBARE PUZ

HCL NR.52 DIN 2020 PRIVIND APROBARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA

HCL NR.53 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII

ANEXA LA HCL NR.53 – DOCUMENTATIE

HCL NR.54 DIN 2020 PRIVIND ACHIZITIONARE SERVICII DE REPREZENTARE IN INSTANTA

ANEXA LA HCL NR.54 – LISTA DE INVESTITII

HCL NR.55 DIN 2020 PRIVIND VALIDARE MANDAT SUPLEANT

HCL NR.56 DIN 2020 PRIVITOR LA ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ PENTRU LUNA IULIE 2020

HCL NR.57 DIN 2020 PRIVITOR LA MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.74 DIN 26 SEPTEMBRIE 2019

HCL NR.58 DIN 2020 PRIVITOR LA MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.75 DIN 19 NOIEMBRIE 2012

HCL NR.59 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR NECESARE DEMARĂRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDEȚUL VÂLCEA

HCL NR.60 DIN 2020 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI NR.76 DIN 2006

HCL NR.61 DIN 2020 PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.742 DIN 09 FEBRUARIE 2001, ÎNCHEIAT CU SC RONEXPORT SRL, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 IUNIE 2020

HCL NR.62 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL

HCL NR.63 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ CĂTRE OMV PETROM S.A., A UNOR BUNURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL ORAȘULUI BĂBENI

HCL NR.64 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.89 DIN 2019

HCL NR.65 DIN 2020 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.6 DIN 2016

HCL NR.66 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII

ANEXA LA HCL NR.66-LISTA DE INVESTITII

HCL NR.67 DIN 2020 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI NR.27 DIN 2020

HCL NR.68 DIN 2020 PRIVITOR LA CONSTATARE INCETARE MANDAT CONSILIER LOCAL BARBU ALEXANDRU

HCL NR.69 DIN 2020 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.1 DIN 2016

HCL NR.70 DIN 2020 PRIVIND VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL DIDIU ION

HCL NR.71 DIN 2020 PRIVITOR LA MODIFICARE HCL NR.6 DIN 2016

HCL NR.72 DIN 2020 PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNA AUGUST 2020

HCL NR.73 DIN 2020 PRIVITOR LA APROBARE CONT DE EXECUTIE TRIM.II 2020

ANEXA LA HCL NR.73 – CONT DE EXECUTIE TRIM.II 2020

HCL NR.74 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020

HCL NR.75 DIN 2020 PRIVIND ACHIZITIONARE SERVICII DE REPREZENTARE JURIDICA

HCL NR.76 DIN 2020 PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATURII STRADALE A ORAȘULUI BĂBENI

ANEXA LA HCL NR.76 – NOMENCLATOR STRADAL 2020

HCL NR.77 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PROPRIU PRIVIND CIRCULAȚIA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI CARE SE SUPUN DEZBATERII ȘI APROBĂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BĂBENI

ANEXA LA HCL NR.77 – REGULAMENT CIRCULATIE PROIECTE DE HOTARARI

HCL NR.78 DIN 2020 PRIVIND PARTICIPAREA ORAȘULUI BĂBENI CA MEMBRU FONDATOR AL PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIAȚIEI DE ACȚIUNE LOCALĂ OLT MIJLOCIU

HCL NR.79 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII DE CATRE ORAȘUL BABENI A PROIECTULUI WIFI4EU PROMOVAREA CONECTIVITATII LA INTERNET IN COMUNITATILE LOCALE

HCL NR.80 DIN 2020 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ACHIZITIONARE AUTOSANITARA IN ORASUL BABENI

HCL NR.81 DIN 2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2020

HCL NR.82 DIN 2020 PRIVIND ACHIZITIONARE SERVICII DE REPREZENTARE IN INSTANTA

HCL NR.83 DIN 2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL LICEULUI GEORGE ȚĂRNEA BĂBENI

HCL NR.84 DIN 2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE SAT VALEA MARE, ORAȘ BĂBENI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

HCL NR.85 DIN 2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SAT VALEA MARE, ORAȘ BĂBENI

HCL NR.86 DIN 2020 PRIVIND VALIDAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI PENTRU ANUL 2020, APROBATĂ PRIN DISPOZIŢIA PRIMARULUI ORAŞULUI BĂBENI NR.279 DIN 03 SEPTEMBRIE 2020

HCL NR.87 DIN 2020 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.13287 DIN 12 NOIEMBRIE 2004 ÎNCHEIAT CU CMI DR. STURZU V. VALENTINA, PÂNĂ LA DATA DE 15 OCTOMBRIE 2022

HCL NR.88 DIN 2020 PRIVIND MODIFICARE ȘI COMPLETARE HCL NR.81 DIN 2018

ANEXELE NR.1-9 LA HCL NR.88 – ILUMINAT PUBLIC

HCL NR.89 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PENTRU ANUL 2020

HCL NR.90 DIN 2020 PRIVIND SUPLIMENTAREA CU SUMA DE 500.000 DE LEI A CREDITELOR DE ANGAJAMENT PENTRU ANUL 2020 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL

ANEXA LA HCL NR.90 – LISTA DE INVESTITII RECTIFICATA

HCL NR.91 DIN 2020 aprobarea proiectului tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ” Construire Creșă strada Dragoș Vrânceanu, orașul Băbeni, județul Vâlcea”

HCL NR.92 DIN 2020 PRIVIND MODIFICARE HCL NR.80 DIN 2020

HCL NR.93 DIN 2020 PRIVIND RECTIFICARE BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PE 2020

Politici

Vremea